Followers

utorok 1. marca 2011

01.03.2011

Galaktická federácia Sheldan Nidle

Atlantický oceán má nepopierateľné dôkazy o existencii Atlantídy – ľuďmi vyrobené mriežky, obrovské pyramídy a prítomnosť nezvyčajných energetických javov.Sheldan Nidle, 1. marec, 2011
4 Ahau, 18 Zac, 7 Ik


Selamat Jarin! Gaia zvyšuje počet varovných signálov pre ľudí, ktoré oznamujú, že nastal čas pre masívnu transformáciu nariadenú Nebom. Tí, ktorí sa stále snažia udržať pri moci, boli tiež informovaní o tom, že Nebo si želá, aby sa tieto zmeny uskutočnili okamžite! V dôsledku toho sme poučili našich spojencov a diplomatický personál, že žiadne ďalšie zdržanie už nie je vhodné. Medzi tým naši spojenci tvrdo pracujú na dokončení zostávajúcich úloh a my sme uskutočnili sériu udalostí, ktorými sme urýchlili dokončenie všetkých úloh. Tieto operácie sa stretnú v bode na časovej osi, ktorý bol určený Nebom. Zaviazali sme sa k týmto zmenám a upozornili sme rôzne vlády, že nebudeme tolerovať súčasný stav, ako náhle dosiahneme tieto dátumy. Naša technologická výhoda bola dostatočne preukázaná týmto režimom, aby bolo jasné, že to myslíme vážne.

utorok 22. februára 2011

22.02.2011


Galaktická federácia Sheldan Nidle22. február, 2011
10 Ben, 11 Zac, 7 IkSelamat Jarin! Naši spojenci postupujú dopredu s plánmi zaviesť nový, veľmi potrebný finančný systém. Tento systém bude založený na tvrdých menách a základom bude šesť hlavných mien. Dohliadali sme na zakladanie depozitov drahých kovov na špeciálnych miestach na planéte, ktoré budú slúžiť dvom účelom – prvý je stabilizácia vašich mien a stanovenie úplne nových pravidiel na reguláciu medzinárodných bánk a druhý súvisí so špeciálnym umiestnením depozitov, ktoré poskytujú Zemi energiu na najzraniteľnejších uzloch svetovej mriežky. Väčšina národov, ktoré sú zapojené do týchto zložitých rokovaní, sú viazaní týmito plánmi. Nie sú doriešené niektoré záležitosti týkajúce sa správcovských vlád. Tieto rozhovory sú v poslednej etape a mali by byť skoro dokončené. Niekoľko kľúčových krajín už súhlasilo s obsahom oznámenia o novom medzinárodnej zmluve medzi vládami.

utorok 15. februára 2011

15.02.2011


Galaktická federácia Sheldan Nidle
Sheldan Nidle, 15. február, 2011
3 Cimi, 4 Zac, 7 Ik
Selamat Balik! V súčastnosti sa naši spojenci podieľajú na rade akcií, ktoré povedú k víťazstvu! Temní sú medzitým zaneprázdnení navádzaním na radikálnosť a buričstvo v rámci populistického povstania na Blízkom východe pri konfrontáciách a nerealistických požiadavkách v snahe destabilizovať miestnu ekonomiku. Cieľom je zmariť snahu našich spojencov zaviesť nový ekonomický systém. Ďalším programom temných je vytvorenie zúfalej potreby ropných dolárov tým, že vyháňajú cenu ropy do rekordných výšok. Aby sme to zvrátili, vstúpili naši spojenci na scénu a pracujú s regionálnymi lídrami oboch strán na vytvorení dohody, ktorá nie len že zastaví prudký nárast zmätku, ale aj zabezpečí cestu pre hladký prechod na nové finančné a ekonomické systémy. Cieľom spojencov je zmeniť nacionalistickú horlivosť na túžbu po mieri, prosperite a stabilite pre každý národ na Blízkom východe.

utorok 8. februára 2011

8. február, 2011

Galaktická federácia Sheldan Nidle8. február, 2011
9 Cauac, 17 Yax, 7 Ik
Dratzo! Sme späť! Veľa sa stalo a my prichádzame v najkritickejšom okamihu počas transformácie vás a vašej reality. Veľké finále zúčtovania je v plnom prúde a keď bude táto operácia dokončená, dorazí celosvetová hojnosť a začnú sa tak potrebné vládne zmeny. Tieto zmeny sú posledné, ktoré musia nastať prv ako dôjde k odhaleniu UFO! V dôsledku toho pracujeme veľmi tvrdo, aby sme ich čím skôr uskutočnili tak, ako nám to stanovilo Nebo. Lord Surea začne rad akcií, ktoré spôsobia transformáciu v realite vašej slnečnej sústavy, pričom už aj dnes sú tieto zmeny zjavné vďaka neobvyklej aktivite na Slnku a v celej sústave. A napriek tomu sú tieto zmeny len náznakom toho, čo má Nebo v pláne – vaša realita sa zmení z bipolárnej s obmedzeným vedomím na monopolárnu s plným vedomím. Na konci bude vaša slnečná sústava úplne iná, ako ju poznáte dnes.


Táto fyzická transformácia vytvorí prostredie, v ktorom budete žiť ako skutoční fyzickí Anjeli v Galaxii Mliečna dráha. Budete zodpovední za udržanie vášho žijúceho sveta a za udržanie životných energií, ktoré prúdia cez slnečnú sústavu. Áno, táto úloha nezahŕňa iba udržiavanie svojej planéty, budete pomáhať ďalším skupinám fyzických Anjelov pri udržiavaní galaxie a všetkého ostatného, čo je súčasťou fyzického sveta. Chápeme, že vám to teraz pripadá nezdolateľné, ale v skutočnosti to bude iba jedna z mnohých vašich každodenných úloh. Budete obklopení a podporovaní galaktickou spoločnosťou, ktorá je zložená z mnohých hlavných „klanov,“ ktoré umožňujú vašej spoločnosti rozvinúť plný potenciál. Ďalej budete v kontakte so spriatelenými spoločenstvami z iných oblastí galaxie. Spolu ste vytvorili Galaktickú Federáciu, ktorá je prostriedkom, pomocou ktorého môžete naplniť svoje základné povinnosti voči Nebu a voči ostatným. Navyše ste sa dostali aj za vašu galaxiu a vytvorili ste podobné organizácie, ktoré manifestujú božský plán.


Tento scenár v skutočnosti opisuje naše zážitky spred štyroch miliónov rokov. Od tej doby sme pripojili státisíce galaktických spoločností do Galaktickej Federácie z najvzdialenejších kútov galaxie. Vítame novo prebudené hviezdne národy, pretože sa vďaka nim učíme viac o rozmanitosti, ktorú Stvoriteľ rozsial. Vy tiež, pretože ste podstúpili fascinujúcu cestu vedomia. Prišli sme sem, aby sme dohliadali na tento proces, ktorý vám navráti plné vedomie. Inšpirovaní vyhlásením Neba sme zhromaždili skupinu prvého kontaktu a prišli sme v radostnom očakávaní k vašej planéte. Počas posledných dvoch desaťročí sme vás pozorovali a učili sa a potom sa postupne zúčastňovali týchto akcií, ktoré povedú k vášmu plnému vedomiu. Tieto akcie teraz dosiahli bod, kedy je dobré spraviť zhrnutie. Je dôležité, aby ste pochopili, že nekonáme v rozpore s vašou slobodnou vôľou.


Stvoriteľ nás poslal sem s rozsiahlymi právomocami, ktoré chceme teraz prebrať s vami. Tieto právomoci sú rozdelené na dve časti – prvý kontakt a širšie dôsledky vyplývajúce z tohto javu pre každého z vás počnúc históriou, ktorá môže byť zhruba rozdelená do troch častí – prvá je váš príchod do Lemúrie, druhá je vzostup Atlantídy a následný pád k obmedzenému vedomiu a tretia je vaša vlečúca sa odysea v temnote a váš návrat späť k plnému vedomiu. Z vtáčej perspektívy môžete pochopiť, že toto časové obdobie je súčasťou toho, čo mnohí na vašej planéte volajú Veľký cyklus. Tento cyklus trvá približne 26 tisíc rokov. Od začiatku Lemúrie pred 900 tisíc rokmi ste dokončili 34 týchto cyklov a chystáte sa dokončiť tridsiaty piaty. Tento cyklus sa zavŕši v solárnom (alebo galaktickom) roku 8 Manik. Deje sa to vtedy, keď vaše Slnko prechádza galaktickým rovníkom.


Základným dôvodom nášho príchodu v obrovskom počte je ten, že nastalo toto špeciálne obdobie vo vašej histórii. Búrlivé dianie na celej planéte je dôsledkom konca cyklu. Prišli sme vás privítať a pomôcť vám vo vašej transformácií na plné vedomie. Tento moment bol stanovený dávno vo vašej histórii ako čas úžasných zmien vo vedomí. Anunnaki sa v tom čase stali členmi spolku Anchara a vedeli o tomto období, ale mali v úmysle obísť túto možnosť pomocou radu zbabelých skutkov, ale prekazilo im to náhle mierové vyhlásenie Anchary. Toto viedlo v polovici deväťdesiatych rokov k mierovej zmluve s Galaktickou Federáciou, ktorá nahradila vojny v tejto galaxii. To prinieslo mier, ktorý bol božsky nariadený pred dlhými vekmi.


V tomto čase galaktického mieru prichádzame naplniť proroctvo, ktoré je kľúčové pre zachovanie tohto mieru. Gaia obsahuje zdroj pre túto galaxiu. Preto je životne dôležitá pre tento mier, pretože mierová zmluva s Ancharou závisí na tom, že sa Matka Zem navráti k plnému vedomiu. Toto kladie na nás bremeno úspešného ukončenia našej misie. Nejaký čas sa temní pokúšali odďaľovať tento cieľ a preto sme museli zvýšiť tempo práce. Kvôli tomu vás musíme upozorniť na to, že naša trpezlivosť s temnými sa končí. Prijali sme niekoľko opatrení, ktoré posilnia naše akcie.


V súčasnosti sme uprostred dokončovania týchto úloh, ktoré spustia obrovské zmeny, o ktorých sme vás podrobne informovali. Gaia v tandeme s vašou globálnou realitou je v bode, v ktorom môže jej transformácia začať, čoho príznakmi sú rastúce počty turbulencií v atmosfére a v oceánoch a zemetrasenia. Toto dokazuje, že vaša realita dorazila k rozhodujúcemu okamihu, kedy vyžaduje buď veľké posilnenie alebo dramatický posun vpred. Vieme, že tieto predzvesti znamenajú, že ďalšie omeškanie iba zvýši intenzitu týchto zmien. Chvíľa na veľké zmeny je tu a nastal čas na akciu. Veľké činy, ktoré budú raziť cestu zmenám, sú nevyhnutné.


Náš tím prvého kontaktu je pripravený na akciu. Príliš dlho sme dovolili silám na vašom svete kontrolovať dosah našich akcií, ale tieto praktiky sú už minulosťou. Doteraz bolo našou úlohou varovať vodcov temných, čo sme urobili. Ďalšou fázou je stanovenie harmonogramu. Náležitosti pre zavedenie nových menových a finančných systémov sú pripravené a my sme sa stretli s tými, ktorí vytvoria správcovské vlády. Naši ľudia sú nedočkaví a plne pripravení vydať sa na misiu, ktorá zmení smerovanie ľudskej histórie!


Vrcholné momenty v Stvorení sú späté s odvahou a len tie činy, ktoré sú v súlade s božským plánom, prinášajú nezávislosť a slobodu späť k tým, ktorí boli dočasne zbavení Bohom daných práv. Prichádzame ako nástroj Boha, pripravení začať novú kapitolu vašej histórie. Vedzte naši drahí, vo svojom Srdci Sŕdc, že nekonečná podpora a nekončiaci blahobyt Neba sú naozaj vaše! Tak tým buďte! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Buďte Jedným! Buďte v Radosti!)


Preložila: Danuša - www.vzostup.sk


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

pondelok 7. februára 2011

February 1, 2011


Galaktická federácia Sheldan Nidle

February 1, 2011
2 Eb, 10 Yax, 7 IkDratzo! V súčasnosti pozorujeme, ako sa mení vaša slnečná sústava a veľké zmeny prebiehajú aj na vašom Slnku. Všetky pozorovateľné anomálie vo vašej slnečnej sústave sa týkajú prechodu vašej reality do piatej dimenzie. Toto všetko je založené na božskom pláne, na základe ktorého sa preusporiada vzhľad vašej slnečnej sústavy. Najdrastickejšou zmenou z tých, čo teraz prebiehajú, je zmena z bipolarity na monopolaritu. To znamená, že každý z vás a prostredie, ktoré vás obklopuje, musí byť kompletne prestavené. Vaše elektrické a magnetické systémy obnovujú časti buniek vašich tiel, ktoré sú zodpovedné za vaše elektrické a magnetické ja. Reštrukturalizácia vašej RNA a DNA je iba malou časťou tohto procesu. Vaša základná frekvencia rastie stále viac ako sa táto realita jemne mení a transformuje úplnú podstatu hustoty vášho tela. Keďže sa táto hustota zmenšuje, ste schopní prijať viac dát z posvätného Svetla, ktoré menia vašu fyzickú podstatu.

Tieto telesné zmeny sa dejú súbežne s podobnými zmenami, ktoré premieňajú fyzickú štruktúru každej planéty vo vašej slnečnej sústave. Mars prechádza podobným „globálnym otepľovaním“ ako Zem. Venuša začína meniť svoju neobývateľnú podstatu a vriacu atmosféru a Merkúr a ostatní obri zažívajú veľký rast vulkanickej aktivity, zemetrasení a nezvyčajných zmien na póloch. Posun elektromagnetického a gravitačného poľa Slnka, ktoré držia pokope vašu slnečnú sústavu, tiež súvisia s týmito zmenami. Tak ako Gaia aj Slnko presúva svoj severný pól na juh a južný pól na sever, čo vytvára výrazné preliačiny alebo „diery“ na jeho povrchu. To vysvetľuje uvoľnenie obrovských koronárnych polí, ktoré vyvrhujú enormné množstvo slnečných častíc smerom k dcérskym planétam a tie pôsobia ako katalyzátor urýchľujúci zmeny v celej slnečnej sústave.

Zväčšujúca sa aktivita vo vašej slnečnej sústave podporuje vaše vlastné zmeny. Obrovské elektrické pole vytvárané Slnkom vás tlačí dopredu a nahor. Keď toto pole narazí na vaše energetické pole, dôjde k prebudeniu „spiacej“ časti vašej DNA, čo spôsobí rad transformácií v kódovaní vašich buniek a tým sa vytvorí vaše Nové Ja. To zmení váš pohľad na realitu, v podstate sa stanete duchovnejšie orientovaní a budete intenzívnejšie pátrať po odpovediach, ktoré vám nemôže poskytnúť vaša globálna spoločnosť. Na celom svete sa formuje obrovské hnutie za účelom nájdenia týchto odpovedí na základné otázky. Toto hnutie zasiahlo sekulárny (svetský) svet a vytvára sieť organizácií, venujúcich sa zmenám systému od základov a prestaveniu operačných štruktúr, ktoré uprednostňujú malé pred veľkým a lokálne a regionálne pred globálnym. Začínate vytvárať základy kvázi galaktickej spoločnosti. Vaša globálna spoločnosť sa začína spájať, pretože nové technológie a nová hojnosť poskytuje ďalšie dôvody pre existenciu.

V súčasnosti ste v období prechodu. Tí, ktorí sledujú vývoj na planéte, si všimli dva základné trendy, prvý – vaša globálna ekonomika melie z posledného. Zdanie, ktoré sa vám snažia vnútiť je iba výmyslom. Výška dlhov neustále rastie a zbor obhajujúci nový systém, založený na tvrdých menách a lokálnejšom prístupe sa každým dňom zväčšuje. Súčasná mocenská štruktúra definitívne stráca schopnosť udržovať zdanie, ktoré tak často vyhlasuje cez všetky médiá. Druhým trendom je rast počtu ľudí, ktorí sa orientujú na duchovno, čo je prepojené s rastúcim hnutím za koniec skrývania fenoménu UFO. Mnohé národy a dokonca aj väčšie skupiny korporátnych riaditeľov radia svojim spoločníkom, že nastal čas zmeniť svoje priority. Osobne sme sa stretli s členmi globálnej obchodnej komunity a niektorými kľúčovými hráčmi globálnej duchovnej siete.

Všetky tieto rozdielne skupiny nám dávajú rovnakú základnú odpoveď – nastal čas na to, aby láskavá skupina zvonka rázne zasiahla do záležitostí vášho sveta. Informovali sme ich o našej misii prvého kontaktu a úlohe, ktorá bola prisúdená Agharťanom. S radosťou nás vítajú a žiadajú pozitívny zásah v najbližšej budúcnosti. „Rodiny,“ ktoré si podmanili tento svet ťažko pochybili a ľudstvo teraz vďaka nim stojí na pokraji priepasti, ale môže si vybrať, či bude pokračovať do priepasti, alebo sa rozhodne pre nový smer a veľkolepo uspeje! Kľúčovým faktorom dosiahnutia výsledku je láskavá sila zvonka, ktorá použije svoje pokročilé technológie a presvedčí temných, aby odstúpili. Tí, ktorí zastávajú významné pozície vo vašej spoločnosti, nás nabádajú k akcii! Povedali sme im o našich Zemských spojencoch a požiadali sme ich, aby sa k nám aktívne pripojili pri dosahovaní cieľov, po ktorých vášnivo túžime.

Takže hnutie sa rozrastá po celom svete s hlbokou túžbou po zmene. Toto hnutie nezastaví dočasné „zaplátanie dier,“ ktoré sužujú vašu spoločnosť, pretože je nutné masívne preusporiadanie riadiacich štruktúr, ktoré musia odrážať nové, duchovnejšie spoločenské zmluvy, ktoré sú schopné držať krok s rýchlo sa meniacim vašim Novým Ja. Našou úlohou je doviesť všetko toto do konca a pripraviť vás na transformáciou vášho vedomia. Tí, ktorí sa snažia zabrániť nevyhnutnému a tí, ktorí sa snažia predlžovať finančný a duchovný kolaps, sa stávajú dinosaurami, ktorí sú na pokraji opätovného vyhynutia! Náš božský zásah nemá v úmysle spôsobiť vám trápenie, prichádzame, aby sme viedli každého z vás k záverečnej fáze cesty k plnému vedomiu. To znamená, že máme veľmi špecifické poslanie.

Prišli sme odstrániť temných z pozícií moci a podporiť globálne uzmierenie, ktoré zaistí, že cesta dopredu bude plná radosti! Aby sme to dosiahli, začali sme sa pred rokom pravidelne stretávať so zástupcami hlavných vlád menovaných temnými. Vysvetlili sme im, že program temných je naďalej neudržateľný. To nie je hrozba, iba konštatovanie faktu. Naši spojenci sú pod našim vedením pripravení konať a zaviesť skutočne veľmi oneskorené programy. Čas hojnosti a uznania vašich neodňateľných práv a osobnej slobody nastal!

Prvý kontakt pre nás začal veľmi zvláštnou misiou a bol prehlásený Nebom za božský zásah. Spočiatku sme nemali predstavu o tom, ako postupovať. Ale v priebehu akcie sme sa naučili veľa a teraz chápeme, že sme sa stali božským nástrojom, ktorý vás s pôvabom a múdrosťou povedie späť k plnému vedomiu. Neberieme to na ľahkú váhu. Teraz musíme zasiahnuť priamejšie a tak sme výrazne zvýšili počet lodí, ktoré sú v okolí Zeme. Znefunkčnili sme tajné technológie, ktoré nás ohrozovali a ktoré boli používané na vaše zotročenie. Jediná možná budúcnosť pre váš svet je tá, ktorú pre vás vybralo Nebo a Lord Surea, budúcnosť, ktorá zahŕňa hojnosť a slobodu a ktorá vám zaručí transformáciu podľa božského plánu!

Váš blahobyt je na dosah spolu so zmenami, ktoré vás posunú do ďalšieho úseku vašej cesty k slobode a plnému vedomiu. Deň osláv sa rýchlo blíži! Vedzte naši drahí, vo svojom Srdci Sŕdc, že nekonečná podpora a nekončiaci blahobyt Neba sú naozaj vaše! Tak tým buďte! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Buďte Jedným! Buďte v Radosti!)

Preložila: Danuša - http://www.vzostup.sk
Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

January 25, 2011


Galaktická federácia Sheldan Nidle


January 25, 2011
8 Chicchan, 3 Yax, 7 IkSelamat Balik! Sme tu opäť, aby sme prediskutovali mnohé tajomstvá, ktoré sú pripravené na zverejnenie. Tieto udalosti boli pôvodne určené na zmenu sveta pred mnohými rokmi, no namiesto toho došlo k pomalému, zdĺhavému zániku starého poriadku, z veľkej časti kvôli rozhodnutiu temných, ktorí sa pokúšali prekaziť Božské nariadenie každým spôsobom a pri každej príležitosti. Sú si vedomí toho, aké následky bude mať takéto ich správanie a teraz sa pokúšajú vyjednávať s našimi spojencami. Ale nie je im to nič platné, lebo následkom sa nevyhnú. Naši spojenci ich zbavujú moci, aby už nemohli zasahovať do politiky, ktorú budú robiť správcovské režimy. Bankové gangy a ich korporátni priatelia úplne postrádajú morálku, ktorá je základom nových dočasných režimov.


Nové režimy prinesú všeobecnú nezávislosť a oslobodenie spod otroctva. Nastal čas pre Pravdu a skončenie manipulácie, ktorá tu existovala viac ako 13 tisícročí. Museli sme počúvať nehanebné protesty temných, keď sme ich žiadali, aby nám vysvetlili, prečo stále používajú svoje staré praktiky. Posledných desať rokov zbytočných stretnutí s nimi jasne ukázalo, že ich pomstychtivý a tvrdohlavý postoj zostal nezmenený. Stupňujúca sa tichá revolúcia ich odsúva nabok. My sme samozrejme kritickou zložkou udalostí. Vidíme, koľko oddaných zástancov a radcov potrebujete a predstupujeme pred vás s ponukou našej pomoci.


Tieto požiadavky zmenili prvý kontakt na niečo celkom nezvyčajné – príchod poslov a morálnej „komisie“ Galaktickej Federácie. V tejto roli sa učíme ako pristupovať ku každému z vás a ako najlepšie pomôcť našim spojencom. Presun planéty Zeme späť ku Svetlu je rozhodnutie Neba a Lorda Surea a tak máme povolenie vykonať určité úlohy, ktoré normálne nie sú prípustné. Preto sme uskutočnili misie na vašom svete, ktoré vyžadovali naše priame nasadenie medzi vás a nasledovali sme našich bratrancov z Vnútornej Zeme a umiestnili sme takmer 10 miliónov mužov a žien z našej flotily na váš svet a v zálohe máme ďalších 15 miliónov. Naša flotila je obrovská a odkedy máme úžasnú skupinu živých Bytostí (naše lode), táto veľká skupina osôb na vašom svete nevyčerpáva naše zdroje. Títo ľudia sú našimi očami a ušami na zemskom povrchu a ich informácie nám pomáhajú pripraviť sa na naše budúce úlohy.


Oslobodenie vás spod útlaku je našim primárnym cieľom a kvôli tomu sme sa spojili s Agharťanmi, aby sme zaistili spôsob vhodný pre vašu spoločnosť. Máme morálnu povinnosť podieľať sa na akciách našich spojencov, pretože vyradenie temných z pozícií moci je prvoradé. Doteraz sme pomohli poskytnutím drahých kovov potrebných pre návrat systému krytých mien. Použili sme aj naše technológie, ktoré pomohli našim spojencom pri vyjednávaní s temnými. Prepravovali sme spojencov a ochraňovali ich pri kritických stretnutiach. To je iba malá časť toho, čo robíme.


Kľúčovým elementom je naša obranná technológia, ktorá je oveľa pokročilejšia než tá, ktorú má vaša tajná vláda. Použitie týchto technológií temným jasne ukázalo, že máme navrch. Zneškodnili sme jadrové zbrane a raketové odpaľovacie rampy a zrušili sme lietadlové a kozmické základne. Tiež sme zabránili použitiu tajných zbraní proti našim spojencom. Vyslali sme jasné varovanie, že žiadny útok na sklady drahých kovov a bezpečné zóny pre našich spojencov, nie je prípustný. Zneškodnili sme aj satelitnú sieť a bol to posledný dôkaz toho, že vojenské akcie nie sú možné.


Ochrana a podpora našich spojencov je jedna vec, ale celkom iná je otvorené útočenie na tieňové vlády. Nútenie nás do tohto šialenstva je taktika, ktorá patrí k vrcholným stratégiám temných. Vieme o jej absurdnosti a oznámili sme im, že jediná možnosť je ich bezpodmienečná kapitulácia. Na zmenu vlád na Zemi zostáva už iba 16 mesiacov. Stále je najväčší dôraz kladený na privedenie vás k plnému vedomiu a tejto starej hre na odmeny a tresty už dávno vypršal čas platnosti! Vaša realita sa pripravuje na obrovskú zmenu k lepšiemu.


„Posun vo vedomí“ je výraz, ktorý má pre väčšinu z vás teraz len malý význam. Napriek tomu jeho dôsledky sú očividné a pre nás je cťou starať sa o to. Vy ste ľudia s obrovským nevyužitým potenciálom, ktorí prekonajú prízemnosť, ktorú predstavujú temní. Prehlbovanie nočnej mory tohto obdobia pôsobí ako katalyzátor vášho prebudenia sa a ako náhle sa vymaníte z toxického pôsobenia súčasnej reality, budete schopní tak povediac cítiť vôňu zázračného vedomia Nebeskej ruže. Tento radostný zážitok osvetľuje vašu dušu a prináša radosť do vašej Ja Som Prítomnosti. To je to, čo leží tesne pred vami a vo svetle týchto skutočností je akékoľvek zotrvávanie v nepríjemnostiach posledných 13 tisíc rokov naozaj kontraproduktívne. Zamerajte sa radšej na skvelú budúcnosť, ktorá sa teraz rodí!


Ste odmenení veľkou zodpovednosťou a očakávajú sa od vás veľké veci. Nie je jednoduché dosiahnuť novú úroveň toho, kým ste, zatiaľ čo vás niekto obťažuje, obmedzuje a posmieva sa vášmu súčasnému životu. Vašou úlohou je povzniesť sa nad výsmech a vydržať v tejto inkarnácii. Ste ústredným bodom a Nebo vám udelilo Božskú Milosť uspieť vo vašom posvätnom poslaní. Vašim osudom je navrátiť sa k pôvodnej sláve. Naša rola je iba vedľajšia, pripravujeme vám cestu a radíme vám. Váš presun do Vnútornej Zeme ukončí túto cestu, ktorá sa začala pred tisícročiami. Čas na radosť je tu!


Dnes sme hovorili o zmenách, ktoré sa začínajú prejavovať vo vašej realite. Okamih, kedy prestaneme skrývať naše lode, je tu. Dovoľte, aby bol toto prvý krok nášho úžasného rodinného stretnutia. My máme Radosť! Náš príchod dokončí váš návrat k plnému vedomiu. Vedzte naši drahí, vo svojom Srdci Sŕdc, že nekonečná podpora a nekončiaci blahobyt Neba sú naozaj vaše! Tak tým buďte! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Buďte Jedným! Buďte v Radosti!)


Preložila: Danuša - http://www.vzostup.sk


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

January 18, 2011


Galaktická federácia Sheldan Nidle

January 18, 2011
1 Etznab, 16 Chen, 7 Ik
Selamat Jarin! Práve teraz dochádza k niektorým prelomovým procesom na vašom svete a nový rad stretnutí nás priviedol na pokraj odhalenia. Tieto stretnutia nastavujú scénu pre udalosti, ktoré začnú zmeny, na ktoré sme tak trpezlivo čakali. Odvtedy nás prišlo obrovské množstvo k vašej planéte, čakali sme na globálne zmeny, ktoré sú predzvesťou prvého kontaktu. Tieto veľmi potrebné udalosti sú pripravené na to, aby vám boli predstavené. Členovia Federácie, ktorí sa zúčastnili týchto stretnutí nás informovali, že sa pracuje na poslednej prekážke a súčasne rozposielajú program. Zmeny vo vláde a odhalenia musia byť synchrónne a to bol zatiaľ problém, ktorý spôsoboval oneskorenie. Ale teraz temní pochopili, že ich bezpečnosť môže byť ohrozená a tak niektorí z nich zmenili svoj postoj.


Môžeme vám tiež oznámiť, že zopár ich partnerov bolo nútených odstúpiť. Tento prielom potešil našich spojencov. Temní dokázali brániť mnohým národom v ich úmysle pripojiť sa k rastúcemu hnutiu za nový finančný systém a nedávny vývoj vrátil túto ideu späť do hry. Okrem toho sa v blízkej budúcnosti uskutočnia nové trestné súdne pojednávania, ktoré nadobro odstránia tieto prekážky. Je to očakávanie hrozby týchto súdov, ktoré spustia najočakávanejšie zmeny podstaty a my sa tešíme na ďalší vývoj, ktorý bude mať dominový efekt. Vyhliadky na hroziacu ekonomickú katastrofu sa potvrdzujú a vidia to aj temní. Tento scenár viedol k neuveriteľnému nárastu chaosu. V skratke, tieto zmeny podstaty boli vyvolané práve prízrakom nepríjemných právnych následkov a finančného krachu, ktoré by nepredstavovali žiadnu úľavu pre temných.


Stojíme na okraji priepasti! Uskutočnili sa nejaké personálne zmeny v kabinete prvého dočasného prezidenta. Je dôležité, aby správcovská vláda bola schopná konať súdržne pri uskutočňovaní programu odhalenia v oficiálnom vysielaní. Sme spokojní s tým, ako naši spojenci využili posledné chvíle na prípravu. Prvý mesiac v úrade vyžaduje, aby sa naplánovaný program rýchlo uskutočnil. Vidíme, že každý odbor tejto novej vlády je pripravený vysporiadať sa s niekoľkými novými politickými modelmi, ktoré budú prijaté mnohými ďalšími vládami na celom svete. Celosvetové úsilie prinieslo politiku odpustenia dlhov, nového bankovníctva a finančníctva a dokonca globálnu spoluprácu. Tieto úvodné postupy povedú k našej plnej spolupráci s novými režimami, ktorej cieľom bude vydanie utajovaných technológií.


Tieto nové technológie položia základy novej paradigmy na čele s vedou, ktorá začne novú kapitolu a odhalí vám pôvod ľudstva. Sledujeme, ako mnoho jednotlivcov v prírodných a humanitných vedách robí priekopnícku prácu vo vedeckom výskume. Tieto nové metódy, spočiatku zosmiešňované ostatnými vedcami, sa už berú do úvahy a my si vážime týchto pionierov, ktorí odvážne stavajú základy novej vedy. Pripravujeme sériu vzdelávacích relácií, ktoré vám predstavia tieto predzvesti, ktoré sú začiatkom duchovnejšej vedy. Bude to úvod, ktorý vám priblíži vedu, ktorú my využívame každý deň pri našom monitorovaní a udržiavaní Gaie. S rastom vašej zodpovednosti, sa môžete spojiť pri prijatí výzvy vytvoriť vedu vedomia, ktorá vám umožní rozprúdiť stojaté vody starostlivosti o vašu globálnu spoločnosť a život planéty, ktorá vás podporuje.


To, čo sa deje na vašom svete nie je iba tichá revolúcia voči vláde a ekonomickej situácii, je to revolúcia, ktorá vás privedie k plnému vedomiu! Na chvíľu sa zamyslite nad tým, čo to znamená. Presúvate sa do sveta naplneného duchovnými úlohami. Tieto veci tvoria hlavný dôvod našej existencie. Fyzická Stvorenie je najšpeciálnejšou časťou nekonečného nebeského sveta. Existuje, aby poskytoval množstvo unikátnych zážitkov, ktoré sú životne dôležité pre všetky duchovné Bytosti a najdôležitejší z nich je koncept času. Čas v Nebi má malý význam a to, čo je vnímané ako postupné alebo všadeprítomné, je vo večnom Teraz takmer bez rozdielu. Všetky veci v Nebi sú nesmrteľné a každý okamih je proste daný. Čas je element potrebný pre fyzické Stvorenie, je to čas, čo reguluje proces, ktorý premieňa interdimenzionálne Svetlo na hmotu a je to hmota, čo formuje celé fyzické Stvorenie.


Ako začínate vidieť fyzický vesmír cez duchovnú vedu, začínate lepšie chápať ako funguje fyzický svet a aký má súvis s Božstvom. Začínate chápať prečo ste tu a ako môžete najlepšie vzájomne na seba pôsobiť so svojimi blízkymi. Toto nevyhnutne povedie ku galaktickej spoločnosti. My vnímame našu spoločnosť ako posvätnú, organickú zmes, v ktorej každá Bytosť môže vizualizovať svoju časť spoločnosti a získať potrebnú spätnú väzbu od svojich blízkych tým, že im umožní rozvinúť ich schopnosti na maximum. Toto sa dá najlepšie dosiahnuť tým, čo nazývame tekutá dynamika skupiny, čo je systém dávania a brania a ako sme zistili dokáže riešiť všetky problémy kreatívne. Máme v úmysle odovzdať vám tento nápad pred aj po vašom rozvinutí sa do plného vedomia. Ste najveľkolepejšia skupina a máte logiku potrebnú na dosiahnutie toho.


Ako sa približujete k zahájeniu vášho transformačného procesu, myslite na to, aký vzácny je svet, na ktorom žijete. Je to jedna z veci, ktorú je treba zvážiť, aby ste sa mohli stať „majstrami tohto sveta“ a aj „podporovateľmi a opatrovníkmi Matky Zeme.“ Tieto prejavy odhaľujú veľmi rozdielne prístupy – prvým je slúženie sebe, inak povedané ‘divoch’, druhým je, duchovný a Milujúci. ‘Majster’ vládne, ako ten, kto je dominantný a hlavným druhom (v zmysle biologický druh) sveta, ale toto nie je zodpovedné, ani to nie je Pravda. Opakujeme, že ste veľmi špecifickou skupinou Bytostí a dôvod vášho Bytia je Láska! Je to vaša prirodzenosť vidieť ‘za’ a vnímať obrovskú prepojenú sieť, ktorou je život. Udržanie tejto siete v najschopnejšej forme je dôležité pre zachovanie všetkých.


Táto sieť života je niečo, čo môžete naozaj vidieť a cítiť, keď dosiahnete plné vedomie a výsledok toho bude, že si okamžite uvedomíte, že vaša spoločnosť je v skutočnosti postavená na hlavu. Videli sme mnoho spoločností, ktoré menili svoju štruktúru a fungovanie, keď sa zvýšila úroveň ich vedomia a to je teraz aj váš prípad. Stáva sa zrejmým aj pre mnohých mysliteľov tohto sveta, že nastal čas na obrovskú zmenu. Ohromná premena je potrebná na zachránenie ľudstva a zachovanie Gaie. Spoznali sme týchto úžasných vizionárov a spravili sme to, čo je Božsky dovolené pre podporu toho, čo sa vám snažia povedať. V každom prípade je vaša spoločnosť na pokraji obrovskej zmeny, ktorá povedie k znovu spojeniu a transformácii!


O chvíľu sa udejú veci, po ktorých ste hlboko túžili, no na druhej strane mnohých naozaj šokujú. Prichádzame ako Božský posol a radca, ktorého hlavnou úlohou je vrátiť vás hviezdam a váš svet svojmu pôvodnému ja. Vedzte naši drahí, vo svojom Srdci Sŕdc, že nekonečná podpora a nekončiaci blahobyt Neba sú naozaj vaše! Tak tým buďte! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Buďte Jedným! Buďte v Radosti!)
Website: Planetary Activation Organization
Preložila: Danuša - http://www.vzostup.sk


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

January 11, 2011


Galaktická federácia Sheldan Nidle

January 11, 2011
7 Batz, 9 Chen, 7 Ik


Selamat Balik! Sme späť, aby sme vás informovali o dianí na vašej planéte. Doteraz sme vám prinášali veľmi všeobecné informácie, ale teraz nastal čas oboznámiť vás s nejakými detailmi. Ako viete, Gaia sa pustila do masívnych zmien, ktoré drasticky zmenia realitu, v ktorej žijete. Nedávno sme vás informovali o tom, že je v procese uzamykania jej hlavných tektonických dosiek a to má súvis so zmenami v geomagnetickom a elektrickom poli povrchu vašej planéty. Tieto zmeny sa začínajú zintenzívňovať. Mnoho veľkých zemetrasení za posledných šesť rokov urýchlilo zmenu Zemskej osi a spôsobilo zmätok s vnútornými magnetickými kompasmi, ktoré majú všetky živé bytosti. To je zodpovedné za veľké úhyny zvierat zaznamenané v poslednom období a ešte to zosilňujú klimatické zmeny na severnej aj južnej pologuli. Tieto zmeny majú však aj ďalší rozmer, ktorý treba brať do úvahy.


Temní Gaiu dostali do stavu, v ktorom vyjadrila nespokojnosť s nekontrolovateľnými modifikáciami páchaním priamych a neúprosných útokov na ňu. Obrovská ropná škvrna, ktorá sa náhle zjavila v apríli minulého roku v Mexickom zálive je hlavným príkladom tejto poľutovaniahodnej stratégie. Mnohé korporácie a vlády na vašom svete sú zapojené do tohto procesu mrzačenia, ktorému je Gaia vystavená a únik ropy v zálive je iba jedným z dramatických príkladov z posledných dekád. Hlavným cieľom tejto ľsti je ochromiť Golfský prúd a Severoatlantický výmenník (Počiatok cyklu je v subtropickej oblasti južného Atlantiku – tu dochádza k veľkému vyparovaniu a voda je nahrádzaná studenou vodou prúdiacou stredným pásmom smerom od Antarktídy. V rovníkovej oblasti sa táto voda otepľuje, ale vďaka vyparovaniu sa zväčšuje jej salinita (slanosť). Preto sa vnára do hĺbok okolo 800 m a putuje Atlantikom ďalej až k Islandu. V oblasti severného Atlantiku totiž dochádza ku stratám vody vďaka západnému atmosférickému prúdeniu, ktoré smeruje nad Európu . A práve vďaka tejto strate sem smeruje voda od Antarktídy.


Teplo odovzdá výmenník pri Islande, tým oťažie a putuje v hĺbke späť po dne Atlantiku, až opäť narazí na Cirkumantarktické prúdenie. wikipedia ), čo spôsobí, že na Severnej pologuli budú veľmi chladné zimy a chladnejšie jari, letá a jesene. To zmení prúdenie vzduchu na južnej pologuli, čo vyvolá monzúny, ktoré spôsobia obrovské záplavy počas leta na južnej pologuli a to isté sa stane nasledujúce leto aj na severnej pologuli. Tento proces sa dá zvrátiť obnovením Golfského prúdu.


Oceánsky prúd, ktorý prúdi okolo celej planéty, vedci nazývajú Veľký výmenník. Je to tento rytmický prúd Zemskej energie, na ktorý je naladený všetok život. Videli sme, ako sa temní usilovne snažili nájsť spôsob, ako tento prúd energie narušiť a čiastočne sa im to aj podarilo. Matka Zem teraz pracuje na obnovení tohto hlavného výmenníku a to zmenšuje možnú skazu. Našou úlohou je konať v súlade s tým, čo nám nariadilo Nebo. Váš svet dosahuje bod, kedy zabezpečovací mechanizmus, zabudovaný vašimi vedcami, už nie je udržateľný a vo svetle tohto faktu nám Nebo opísalo scenár, podľa ktorého je možné bezpečne vykonať rad priamych zásahov. Sledujeme tieto ľuďmi vytvorené katastrofy a vrúcne si želáme zasiahnuť vo obrovskom rozsahu. Stane sa to vo veľmi blízkej budúcnosti, pretože udalosti, ktoré to umožnia, sú v plnom prúde!


Nie len vaša klíma, ale aj vaša ekonomika má vážne problémy. Temní a ich médiá a prisluhovači vlád zámerne zatvárali oči nad ilegálnymi aktivitami, ktoré priviedli váš svet na pokraj úplného zničenia. Tieto podmienky dosiahli teraz kritický bod. Masívny odpor silnie, ale v skutočnosti nám to môže pomôcť zasiahnuť. Nebo nám dalo inštrukcie pre tento prípad a my musíme do bodky splniť toto posvätné nariadenie. Pozrite sa na obrovské množstvo abnormálnej aktivity dejúcej sa na vašom svete a vo vašej slnečnej sústave a uvedomte si, že tieto náznaky spojené do celku jasne ukazujú na blízkosť toho, o čom hovoríme. Vaša realita je vo veľmi krehkom stave. Bod zvratu sa neúprosne blíži na celej planéte a to poukazuje na to, že sa začína masívny posun. Našou úlohou je rýchlo dokončiť záležitosti, ktoré prebiehajú. Tento zásah je na základe božského nariadenia a my budeme riešiť veci rýchlejšie.


Váš svet je na pokraji nesmiernych zmien. My sme sa zaviazali zasiahnuť. Mnohé naše kontaktné tímy sú zamerané na prípravu týchto zmien a ich urýchlenie. Sme plne oddaní tejto úlohe. Jednou z malých prekážok je presvedčenie mnohých, že dôjde k invázii mimoplanetárnej organizácie. Tento koncept bol často ukazovaný vašim zábavným priemyslom a preto robíme opatrenia na zabezpečenie správnej interpretácie toho, kto sme a čo robíme. Prišli sme sem s vedomím, že vaša spoločnosť s obmedzeným vedomím bola dôkladne zmanipulovaná najprv Anunnaki a potom ich pozemskými prisluhovačmi. Použitie starostlivo podaných klamlivých historiek je hlavným trikom korporátnej Americkej vlády. Máme v úmysle pokračovať spôsobom, vďaka ktorému budeme najskôr vítanými a potom vnímaní ako vaša rodina.


Účelom toho, čo sa teraz deje, je významný posun vo vašom vedomí a vo vašej realite. Mnohé musí byť vysvetlené. Vaša známa história je plná lží, nevysvetlených udalostí a očividných „záhad.“ Musíme vám objasniť, čo sa v skutočnosti deje a ukázať vám pravé dejiny vášho pôvodu. Vďaka tomu bude jasné, prečo sme tu a prečo sa vraciate k plnému vedomiu. Potom budete schopní pochopiť, že táto misia zďaleka nie je iba o navrátení zákonnej vlády a uvidíte, že vaša nová hojnosť bude iba úvodom k vytvoreniu novej galaktickej spoločnosti. Získate tým rozsiahlejší a priateľskejší prístup k svetu a začnete jasnejšie chápať našu misiu na Zemi a aj to, prečo sa snažíme o prvý kontakt s vami.


Vieme, že mnohí z vás sú zvedaví na presný čas tohto božského zásahu. Pozrime sa na to takto – váš svet má blízko ku zrúteniu sa. Jedným z príznakov toho, že sa spoločnosť nachádza na pokraji obrovského skoku vo vedomí, je vlna protikladných predstáv o tom, čo sa aktuálne deje. Tento zmätok môže napomáhať temným, ktorí obvykle vytvárajú chaos, aby predĺžili obdobie svojho vládnutia. Každý, kto sa objektívne pozrie na podmienky na vašom svete vidí, že obrovská zmena je už na spadnutie. Zvyčajne veci tlejú niekoľko desaťročí a potom vybuchnú do krvavej revolúcie. Vo vašom prípade okolnosti zabraňujú možnosti rebélie. Nebo nariadilo, že pokojná revolúcia je potrebná teraz. To je to na čom pracujú naši spojenci spolu s nami. Bude to naozaj šokujúca a skutočne úžasná udalosť!


Pokúste sa odolať frustrácii a vidieť tieto posledné dni ako pokoj pred búrkou, kedy nebývalý rad fenoménov prepukne na svetovej scéne a zmení všetko! My osobne pracujeme na tom, aby sme uskutočnili tieto senzačné udalosti. Chceme sa uistiť, že faktor prekvapenia je aj pozitívnou skúsenosťou, keďže pozdvihujúce udalosti sú zúfalo potrebné! Vyvárame „mágiu“ manifestácie toho a naozaj mnoho bývalých odporcov sa k nám denne pridáva. Je to blízko a je to pripravené prepuknúť. Všetky aspekty vašej reality praskajú vo švíkoch, pozrite sa na rastúce anomálie vo vašej slnečnej sústave a na vašom Slnku, pozrite sa na indície zmien vo vašej globálnej spoločnosti. Zázrak je pripravený vytrysknúť!


Dnes sme sa ponorili hlbšie do toho, čo mení váš svet. Upozorňujeme vás, že zmeny na vašej drahej planéte Zemi a vo vašej realite, sú naozaj obrovské! Rastúci chaos a zmätok vo vás vzbudil veľké obavy, ale my vieme, že sa zmenia na veľkú radosť! Čas na to, aby sa táto radosť stala večnou, nadišiel teraz! Vedzte naši drahí, vo svojom Srdci Sŕdc, že nekonečná podpora a nekončiaci blahobyt Neba sú naozaj vaše! Tak tým buďte! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Buďte Jedným! Buďte v Radosti!)
January 4, 2011Galaktická federácia Sheldan Nidle

January 4, 2011
13 Kan, 2 Chen, 7 IkSelamat Jarin! Obklopuje vás zastaraný svet, ktorý je naozaj rozbitý a nedá sa už opraviť. Zatajovanie týchto faktov je prácou skupiny poplatných doktorov, ktorí prišli z mnohých sfér hlavných médií. Celkom otvorene klamú, keď vyhlasujú, že vaše ekonomiky sú na vzostupe. V skutočnosti je svetový finančný systém na pokraji kolapsu. Podobný kolaps čaká aj niekoľko vlád, ktoré majú ďaleko od pomáhania svojim občanom a aktívne sa podieľajú na korupčných aktivitách. Všetky tieto rozmanité časti reality vášho sveta predstavujú koncepty, ktoré sú už minulosťou a naši Zemskí spojenci sú pripravení na záverečný prevrat, ktorý konečne zbúra tento obrovský domček z kariet.


Zatiaľ čo čakáme, budeme naďalej informovať našich spojencov a stretávať sa s nimi, aby sme doladili posledné detaily. Sme v špeciálnej pozícii, pretože sme jediní, z koho majú temní strach. Máme prostriedky a technológie na to, aby sme ich zosadili a ich panika kvôli tomu rastie. V stanovenom čase všetky tieto prostriedky použijeme, aby sme pomohli našim spojencom. Plne si uvedomujeme, že teraz nastal ten čas, keď môžeme ísť nad rámec našich „obmedzení“ a vydať sa na cestu za víťazstvom. Tieto posledné okamihy sú už tu a my potrebujeme zvýšiť tlak a udržať ho až do konca! Za týmto účelom sme zriadili niekoľko nových kontaktných tímov, aby dokončili dodávky a zabezpečili ďalšiu pomoc pri príprave správcovských režimov. Tieto operácie prebiehajú rýchlo. Navyše sme presunuli niektoré lode bližšie k obežnej dráhe Zeme.


Počas niekoľkých posledných mesiacov došlo k nárastu tajných vládnych útokov na nás. Najskôr sme sa rozhodli ignorovať tieto výpady a jednoducho sme sa presunuli z ich dosahu. Avšak ich rastúci počet začal stáť v ceste nášmu poslaniu. Preto sme vytvorili skupinu na našu obranu, aby sme kompenzovali ich nálety a dočasne obnovili dôkladnejšie maskovanie našich lodí, čo výrazne znížilo počet ich útokov. Ako môžete vidieť, temní sú naďalej vzdorovití a ich rastúca agresia vypovedá o ich iracionálnej neústupnosti.


Temní sa stále domnievajú, že sú jedinou prijateľnou skupinou, ktorá má vládnuť svetu. Tento ich pocit má korene v dávnej minulosti a je dôvodom ich arogancie. Upozornili sme ich, že v tejto dobe už nie je vhodná žiadna kontrola a manipulácia, ale sloboda, nezávislosť a hojnosť. Robí to z nich dinosaurov, ktorí vyhynuli tvárou v tvár novej realite. Je pochopiteľné, že ich toto prirovnanie rozčuľuje. Fakt, že to, čo predstavujú, už nie je prijateľné, ich potápa stále hlbšie do zúfalstva a beznádeje. Avšak faktom je, že nastal čas pre Božsky stanovenú zmenu.


Táto veľká perióda v histórii ľudstva si vyžaduje obrovský skok, ktorý bol pozdržaný kvôli temným. Za normálnych okolností sa svet posúva dopredu míľovými krokmi, keď sú objavené elektrina a magnetizmus a vzrušenie z toho vytvára v globálnej spoločnosti priateľskú súťaž o to, ktorá skupina alebo národ dočasne získa výhodu. Vo vašom prípade Anunnaki a ich prisluhovači pozastavili tento prirodzený vývoj, pretože ich cieľom bola monopolizácia a kontrola nových technológií. Kvôli tomu sa vaša spoločnosť vyvíjala primeraným tempom po dobu iba jedného storočia v priebehu posledných dvoch. Máte veľa čo doháňať a vaše nové správcovské režimy majú v úmysle dohnať to veľmi rýchlo. Využijeme aj naše technológie, aby sme urýchlili tento proces, umožňujúci vám vytvoriť si nové vzrušujúce predstavy o duchovnom vedomí a vedeckých realitách.


Rýchlo sa presúvate do tohto nového prostredia, kde sa môžete naučiť, ako funguje vaša realita. Prejdete ešte dlhú cestu kým pochopíte svet, ktorý obývame a je to svet, do ktorého sa rýchlo presťahujete aj vy. Váš návrat k plnému vedomiu bude začiatkom mnohých dobrodružstiev. To, čo robíme, je pre nás radostná snaha, ktorá pomáha spriazneným dušiam plne realizovať ich potenciál. Je to naozaj naše najlepšie pozdvihnutie, pretože radosť, ktorú to prináša je napĺňajúcim potešením! Najviac vítame aktivity, ktoré pomáhajú ostatným dosiahnuť šťastie a prinášajú viac plne vedomých Bytostí do Galaktickej Federácie Svetla. My sme zoskupenie Bytostí Svetla, ktoré pracujú s Božími ustanoveniami, aby zmenili túto galaxiu na skvelé miesto Svetla.


Váš svet sa zmietal medzi temnotou a Svetlom od začiatku devätnásteho storočia. Dve svetové vojny boli hlavným príkladom toho, ako Anunnaki a ich prisluhovači využívali nešťastia na to, aby vás viedli po určitej časovej osi. Táto časová os samozrejme slúžila ich cieľom a mala vás doviesť do bodu, kde temní zamýšľali odporovať Božskému rozhodnutiu, ktoré bolo vydané pred 13 tisíc rokmi. Nebo malo v pláne vysporiadať sa s týmito temnými cieľmi pomocou našej misie prvého kontaktu, ale situácia sa drasticky zmenila v polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia, kedy Anchara vyhlásila, že sa Anunnaki musia vzdať svojich plánov na ovládnutie Zeme a pridať sa ku Svetlu. Ich prisluhovači potrebovali nový plán, aby mohli dokončiť svoje zámery a toto zmenilo aj pôvodný zámer našej misie prvého kontaktu.


Tým zámerom bolo výrazne zmeniť fungovanie vašej reality a s tým súviseli aj úlohy našich spojencov. Keď sa pozriete na váš svet, ľahko si všimnete, že je miestom utrpenia, frustrácie a márnej nádeje pre väčšinu a úspechu pre pár vyvolených. To je v rozpore s víziou Neba o posvätnom mieste, kde môžu všetci rozvinúť svoj plný potenciál, o krajine hojnosti a radosti. Naši spojenci vedia, že na dosiahnutie tohto cieľa sa musí váš svet úplne zmeniť! Tento nový svet, kde sa môžete vrátiť k plnému vedomiu a budovať nebeskú spoločnosť, sa mnohým môže zdať celkom nereálny. Pravda je ale taká, že váš svet má prostriedky na manifestáciu toho všetkého a ešte oveľa viac!


Dnes sme hovorili o vývoji na vašom svete. Už ste pripravení vidieť úžasné zmeny na Zemi! Tie vám otvoria svet radosti a plného vedomia. Toto všetko sa udeje, keď sa spojíte, aby ste vytvorili nový hviezdny národ. Vedzte naši drahí, vo svojom Srdci Sŕdc, že nekonečná podpora a nekončiaci blahobyt Neba sú naozaj vaše! Tak tým buďte! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Buďte Jedným! Buďte v Radosti!)

Preložila: Danuša - http://www.vzostup.skGalactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above