Followers

pondelok 7. februára 2011

January 25, 2011


Galaktická federácia Sheldan Nidle


January 25, 2011
8 Chicchan, 3 Yax, 7 IkSelamat Balik! Sme tu opäť, aby sme prediskutovali mnohé tajomstvá, ktoré sú pripravené na zverejnenie. Tieto udalosti boli pôvodne určené na zmenu sveta pred mnohými rokmi, no namiesto toho došlo k pomalému, zdĺhavému zániku starého poriadku, z veľkej časti kvôli rozhodnutiu temných, ktorí sa pokúšali prekaziť Božské nariadenie každým spôsobom a pri každej príležitosti. Sú si vedomí toho, aké následky bude mať takéto ich správanie a teraz sa pokúšajú vyjednávať s našimi spojencami. Ale nie je im to nič platné, lebo následkom sa nevyhnú. Naši spojenci ich zbavujú moci, aby už nemohli zasahovať do politiky, ktorú budú robiť správcovské režimy. Bankové gangy a ich korporátni priatelia úplne postrádajú morálku, ktorá je základom nových dočasných režimov.


Nové režimy prinesú všeobecnú nezávislosť a oslobodenie spod otroctva. Nastal čas pre Pravdu a skončenie manipulácie, ktorá tu existovala viac ako 13 tisícročí. Museli sme počúvať nehanebné protesty temných, keď sme ich žiadali, aby nám vysvetlili, prečo stále používajú svoje staré praktiky. Posledných desať rokov zbytočných stretnutí s nimi jasne ukázalo, že ich pomstychtivý a tvrdohlavý postoj zostal nezmenený. Stupňujúca sa tichá revolúcia ich odsúva nabok. My sme samozrejme kritickou zložkou udalostí. Vidíme, koľko oddaných zástancov a radcov potrebujete a predstupujeme pred vás s ponukou našej pomoci.


Tieto požiadavky zmenili prvý kontakt na niečo celkom nezvyčajné – príchod poslov a morálnej „komisie“ Galaktickej Federácie. V tejto roli sa učíme ako pristupovať ku každému z vás a ako najlepšie pomôcť našim spojencom. Presun planéty Zeme späť ku Svetlu je rozhodnutie Neba a Lorda Surea a tak máme povolenie vykonať určité úlohy, ktoré normálne nie sú prípustné. Preto sme uskutočnili misie na vašom svete, ktoré vyžadovali naše priame nasadenie medzi vás a nasledovali sme našich bratrancov z Vnútornej Zeme a umiestnili sme takmer 10 miliónov mužov a žien z našej flotily na váš svet a v zálohe máme ďalších 15 miliónov. Naša flotila je obrovská a odkedy máme úžasnú skupinu živých Bytostí (naše lode), táto veľká skupina osôb na vašom svete nevyčerpáva naše zdroje. Títo ľudia sú našimi očami a ušami na zemskom povrchu a ich informácie nám pomáhajú pripraviť sa na naše budúce úlohy.


Oslobodenie vás spod útlaku je našim primárnym cieľom a kvôli tomu sme sa spojili s Agharťanmi, aby sme zaistili spôsob vhodný pre vašu spoločnosť. Máme morálnu povinnosť podieľať sa na akciách našich spojencov, pretože vyradenie temných z pozícií moci je prvoradé. Doteraz sme pomohli poskytnutím drahých kovov potrebných pre návrat systému krytých mien. Použili sme aj naše technológie, ktoré pomohli našim spojencom pri vyjednávaní s temnými. Prepravovali sme spojencov a ochraňovali ich pri kritických stretnutiach. To je iba malá časť toho, čo robíme.


Kľúčovým elementom je naša obranná technológia, ktorá je oveľa pokročilejšia než tá, ktorú má vaša tajná vláda. Použitie týchto technológií temným jasne ukázalo, že máme navrch. Zneškodnili sme jadrové zbrane a raketové odpaľovacie rampy a zrušili sme lietadlové a kozmické základne. Tiež sme zabránili použitiu tajných zbraní proti našim spojencom. Vyslali sme jasné varovanie, že žiadny útok na sklady drahých kovov a bezpečné zóny pre našich spojencov, nie je prípustný. Zneškodnili sme aj satelitnú sieť a bol to posledný dôkaz toho, že vojenské akcie nie sú možné.


Ochrana a podpora našich spojencov je jedna vec, ale celkom iná je otvorené útočenie na tieňové vlády. Nútenie nás do tohto šialenstva je taktika, ktorá patrí k vrcholným stratégiám temných. Vieme o jej absurdnosti a oznámili sme im, že jediná možnosť je ich bezpodmienečná kapitulácia. Na zmenu vlád na Zemi zostáva už iba 16 mesiacov. Stále je najväčší dôraz kladený na privedenie vás k plnému vedomiu a tejto starej hre na odmeny a tresty už dávno vypršal čas platnosti! Vaša realita sa pripravuje na obrovskú zmenu k lepšiemu.


„Posun vo vedomí“ je výraz, ktorý má pre väčšinu z vás teraz len malý význam. Napriek tomu jeho dôsledky sú očividné a pre nás je cťou starať sa o to. Vy ste ľudia s obrovským nevyužitým potenciálom, ktorí prekonajú prízemnosť, ktorú predstavujú temní. Prehlbovanie nočnej mory tohto obdobia pôsobí ako katalyzátor vášho prebudenia sa a ako náhle sa vymaníte z toxického pôsobenia súčasnej reality, budete schopní tak povediac cítiť vôňu zázračného vedomia Nebeskej ruže. Tento radostný zážitok osvetľuje vašu dušu a prináša radosť do vašej Ja Som Prítomnosti. To je to, čo leží tesne pred vami a vo svetle týchto skutočností je akékoľvek zotrvávanie v nepríjemnostiach posledných 13 tisíc rokov naozaj kontraproduktívne. Zamerajte sa radšej na skvelú budúcnosť, ktorá sa teraz rodí!


Ste odmenení veľkou zodpovednosťou a očakávajú sa od vás veľké veci. Nie je jednoduché dosiahnuť novú úroveň toho, kým ste, zatiaľ čo vás niekto obťažuje, obmedzuje a posmieva sa vášmu súčasnému životu. Vašou úlohou je povzniesť sa nad výsmech a vydržať v tejto inkarnácii. Ste ústredným bodom a Nebo vám udelilo Božskú Milosť uspieť vo vašom posvätnom poslaní. Vašim osudom je navrátiť sa k pôvodnej sláve. Naša rola je iba vedľajšia, pripravujeme vám cestu a radíme vám. Váš presun do Vnútornej Zeme ukončí túto cestu, ktorá sa začala pred tisícročiami. Čas na radosť je tu!


Dnes sme hovorili o zmenách, ktoré sa začínajú prejavovať vo vašej realite. Okamih, kedy prestaneme skrývať naše lode, je tu. Dovoľte, aby bol toto prvý krok nášho úžasného rodinného stretnutia. My máme Radosť! Náš príchod dokončí váš návrat k plnému vedomiu. Vedzte naši drahí, vo svojom Srdci Sŕdc, že nekonečná podpora a nekončiaci blahobyt Neba sú naozaj vaše! Tak tým buďte! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Buďte Jedným! Buďte v Radosti!)


Preložila: Danuša - http://www.vzostup.sk


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára