Followers

utorok 15. februára 2011

15.02.2011


Galaktická federácia Sheldan Nidle
Sheldan Nidle, 15. február, 2011
3 Cimi, 4 Zac, 7 Ik
Selamat Balik! V súčastnosti sa naši spojenci podieľajú na rade akcií, ktoré povedú k víťazstvu! Temní sú medzitým zaneprázdnení navádzaním na radikálnosť a buričstvo v rámci populistického povstania na Blízkom východe pri konfrontáciách a nerealistických požiadavkách v snahe destabilizovať miestnu ekonomiku. Cieľom je zmariť snahu našich spojencov zaviesť nový ekonomický systém. Ďalším programom temných je vytvorenie zúfalej potreby ropných dolárov tým, že vyháňajú cenu ropy do rekordných výšok. Aby sme to zvrátili, vstúpili naši spojenci na scénu a pracujú s regionálnymi lídrami oboch strán na vytvorení dohody, ktorá nie len že zastaví prudký nárast zmätku, ale aj zabezpečí cestu pre hladký prechod na nové finančné a ekonomické systémy. Cieľom spojencov je zmeniť nacionalistickú horlivosť na túžbu po mieri, prosperite a stabilite pre každý národ na Blízkom východe.Okrem nepokojov na Blízkom východe sú ohniská nestability aj v subsaharskej Afrike a vo východnej a juhovýchodnej Ázii. Tie sú zapríčinené ekonomickými problémami a množstvom dlhov. Západná ekonomika založená na nekrytých menách kolabuje. Deje sa to práve kvôli nekrytým menám a virtuálnemu bohatstvu. Primárnym riešením je vytvorenie krytých mien ako alternatívu k zničenému menovému systému temných. Naši spojenci usilovne pracovali na zavedení nových mien. Ich úmyslom je zaviesť ich teraz a potom využiť situáciu na zmenu režimu. S novou vládou sa oficiálne začne aj nová menová politika.

Súčasne s novou menovou politikou budú zavedené aj nové bankové a podnikateľské predpisy, ktoré sa okamžite prejavia. Tieto pravidlá vrátia váš svet do stavu, v ktorom budete mať neodňateľné zvrchované práva. Celosvetové bohatstvo bude nanovo spravodlivo prerozdelené. Nové vlády budú orientované na ľudí. Ich prvou starosťou bude prijatie radu opatrení, ktoré posilnia blahobyt obyvateľstva. Ďalej vám predstavia niekoľko technológií, ktoré výrazne zlepšia váš každodenný život. Ale najdôležitejšou akciou pre nás je odhalenie UFO. Už len tento samotný akt zmení váš svet! Zbavíte sa xenofóbie (strach zo všetkého cudzieho) a dozviete sa, že nie ste sami a že váš pôvod nie je na Zemi.

Zatiaľ čo čakáme na okamih, keď budeme môcť uskutočniť prvý kontakt, sledujeme váš svet a vidíme zmeny, ktoré sa stále zrýchľujú. Gaia zamýšľa zmeniť svoj povrch a túži po rýchlejšom dosiahnutí cieľa. Mocenská štruktúra sa rýchlo mení. Mocní si iba teraz uvedomujú, že svet, ktorý existoval 13 tisícročí, sa im rozpadá pod nohami. Rôzne faktory, ktoré ich držali pri moci, už nie sú také spoľahlivé, ako predtým a podvody temných sa už nedajú tak ľahko zakrývať. To súvisí s tým, že sme tu a ochraňujeme vás. Vás žiadame o to, aby ste si udržali pevnú vieru v to, čo sa deje. Podporujte tých, ktorí otvorene obhajujú zmeny. Využívajte svoje schopnosti učiť vaše komunity a zverejňujte svoje názory. Je čas zapojiť sa do zmien! To znamená, že sa stávate súčasťou tohto hnutia.

Tým, že si stále viac z vás zvyká na novú realitu umožňujete, aby sa obrovské zmeny ľahšie prejavia. To je to, z čoho sme nadšení – ste obdivuhodne prispôsobiví a keď pravda vyjde na povrch, ľahko ňou nahradíte svoje kľúčové názory. Našou úlohou je predložiť vám potrebné množstvo dôkazov, ktoré preukážu nový koncept vašej reality. Väčšinou ste len pasívne prijímali ohavnosti, ktoré na vás páchali temní, ale teraz je ten správny čas na to, aby ste zmenili spôsob, akým budete reagovať. Použite svoje komunikačné technológie a tým pomôžete našim spojencom. Ukážte globálnej spoločnosti, že potláčanie, ktoré sa dialo v minulosti, už nie je možné. Časy sa zmenili. Nový prístup je v pohybe a nemôže tolerovať to, čo majú v úmysle temní. Už nemôžete byť dlhšie klamaní alebo zotročovaní!

Sme tu, ako sme vám vraveli, aby sme vám poskytli galaktickú možnosť. Táto možnosť vraví vašim utláčateľom, že existujú spôsoby, ako ukončiť ich nadvládu a donútiť ich, aby sa vzdali moci a bohatstva, ktoré patria vám. To vám dáva morálnu zodpovednosť zabezpečiť zmysluplnú transformáciu a to je proces, ktorý vám pripravuje pôdu pre návrat k plnému vedomiu. Našim poslaním je pracovať spolu s vami pri naplnení tohto cieľa. Neprišli sme preto, aby sme vás podmanili, ale preto, aby sme sa opäť zvítali s našou rodinou. Prišli sme vám dať slobodu a navrátiť vás do vášho prirodzeného stavu Bytia. To je prínosom pre nás všetkých! Vaša novonadobudnutá múdrosť a vaše špeciálne miesto v galaxii, vám poskytnú špeciálnu posvätnú kompenzáciu, ktorá natrvalo ukončí galaktické vojny, ktoré sužujú túto galaxiu milióny rokov.

Tvoríte zásadnú súčasť Zmluvy s Ancharou. Tento dokument ukončil galaktické vojny pred takmer pätnástimi rokmi a teraz vás pomocou Prvého kontaktu privítame späť v Galaktickej Federácii, ako plne rozvinutých a plne vedomých členov. Keď sa toto stane, budete môcť voľne komunikovať s Agharťanmi a spolu vytvoríte novú slnečnú sústavu a hviezdny národ. Tento hviezdny národ sa skladá zo štyroch planét, na ktorých je voda, z vašej slnečnej sústavy a z duchovných Bytostí z vyšších sfér, ktoré sú dôležitou súčasťou vašej novej interdimenzionálnej reality. Váš nový hviezdny národ je vítaný bývalými temnými a aj tými, ktorí sú súčasťou Galaktickej Federácie doslova milióny rokov. Budete špeciálnym Majákom Svetla, ktorí my všetci vítame, rovnako ako tí, ktorí pochádzajú z obrovského množstva susedných galaxií.

Tento sektor vesmíru má dôležitú rolu pri rozvíjaní fyzického Stvorenia. My o tom vieme a tešíme sa zo všetkého, čo budeme robiť. To nás privádza naspäť do súčasnosti – ste na pokraji jedinečnej cesty. Našou úlohou je radiť vám počas záverečných fáz a potom vás privítať ako prekrásne Bytosti, ktorými v skutočnosti ste. Prvý kontakt ako proces je vo finálnej fáze. Konečne sa môžeme otvorene vynoriť z tieňa, do ktorého nás zahalili temní a ich vládni spojenci a vyjsť na Svetlo. Môžeme vám predstaviť naše technológie a odhaliť objavy, ktoré vám vlády dlho tajili. Agharťania spolu s vami pomôžu Zemi dosiahnuť jej plne vedomé Ja.

Nadchádza čas zázrakov a radosti! Najúžasnejšia cesta je pripravená rozvinúť sa a opäť sa stretnete so svojim Duchom a Vesmírnou rodinou. Úchvatné oslavy sa čo nevidieť začnú! Vedzte naši drahí, vo svojom Srdci Sŕdc, že nekonečná podpora a nekončiaci blahobyt Neba sú naozaj vaše! Tak tým buďte! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Buďte Jedným! Buďte v Radosti!)

Website:
Planetary Activation Organization
Preložila: Danuša - http://www.vzostup.sk


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára