Followers

pondelok 7. februára 2011

February 1, 2011


Galaktická federácia Sheldan Nidle

February 1, 2011
2 Eb, 10 Yax, 7 IkDratzo! V súčasnosti pozorujeme, ako sa mení vaša slnečná sústava a veľké zmeny prebiehajú aj na vašom Slnku. Všetky pozorovateľné anomálie vo vašej slnečnej sústave sa týkajú prechodu vašej reality do piatej dimenzie. Toto všetko je založené na božskom pláne, na základe ktorého sa preusporiada vzhľad vašej slnečnej sústavy. Najdrastickejšou zmenou z tých, čo teraz prebiehajú, je zmena z bipolarity na monopolaritu. To znamená, že každý z vás a prostredie, ktoré vás obklopuje, musí byť kompletne prestavené. Vaše elektrické a magnetické systémy obnovujú časti buniek vašich tiel, ktoré sú zodpovedné za vaše elektrické a magnetické ja. Reštrukturalizácia vašej RNA a DNA je iba malou časťou tohto procesu. Vaša základná frekvencia rastie stále viac ako sa táto realita jemne mení a transformuje úplnú podstatu hustoty vášho tela. Keďže sa táto hustota zmenšuje, ste schopní prijať viac dát z posvätného Svetla, ktoré menia vašu fyzickú podstatu.

Tieto telesné zmeny sa dejú súbežne s podobnými zmenami, ktoré premieňajú fyzickú štruktúru každej planéty vo vašej slnečnej sústave. Mars prechádza podobným „globálnym otepľovaním“ ako Zem. Venuša začína meniť svoju neobývateľnú podstatu a vriacu atmosféru a Merkúr a ostatní obri zažívajú veľký rast vulkanickej aktivity, zemetrasení a nezvyčajných zmien na póloch. Posun elektromagnetického a gravitačného poľa Slnka, ktoré držia pokope vašu slnečnú sústavu, tiež súvisia s týmito zmenami. Tak ako Gaia aj Slnko presúva svoj severný pól na juh a južný pól na sever, čo vytvára výrazné preliačiny alebo „diery“ na jeho povrchu. To vysvetľuje uvoľnenie obrovských koronárnych polí, ktoré vyvrhujú enormné množstvo slnečných častíc smerom k dcérskym planétam a tie pôsobia ako katalyzátor urýchľujúci zmeny v celej slnečnej sústave.

Zväčšujúca sa aktivita vo vašej slnečnej sústave podporuje vaše vlastné zmeny. Obrovské elektrické pole vytvárané Slnkom vás tlačí dopredu a nahor. Keď toto pole narazí na vaše energetické pole, dôjde k prebudeniu „spiacej“ časti vašej DNA, čo spôsobí rad transformácií v kódovaní vašich buniek a tým sa vytvorí vaše Nové Ja. To zmení váš pohľad na realitu, v podstate sa stanete duchovnejšie orientovaní a budete intenzívnejšie pátrať po odpovediach, ktoré vám nemôže poskytnúť vaša globálna spoločnosť. Na celom svete sa formuje obrovské hnutie za účelom nájdenia týchto odpovedí na základné otázky. Toto hnutie zasiahlo sekulárny (svetský) svet a vytvára sieť organizácií, venujúcich sa zmenám systému od základov a prestaveniu operačných štruktúr, ktoré uprednostňujú malé pred veľkým a lokálne a regionálne pred globálnym. Začínate vytvárať základy kvázi galaktickej spoločnosti. Vaša globálna spoločnosť sa začína spájať, pretože nové technológie a nová hojnosť poskytuje ďalšie dôvody pre existenciu.

V súčasnosti ste v období prechodu. Tí, ktorí sledujú vývoj na planéte, si všimli dva základné trendy, prvý – vaša globálna ekonomika melie z posledného. Zdanie, ktoré sa vám snažia vnútiť je iba výmyslom. Výška dlhov neustále rastie a zbor obhajujúci nový systém, založený na tvrdých menách a lokálnejšom prístupe sa každým dňom zväčšuje. Súčasná mocenská štruktúra definitívne stráca schopnosť udržovať zdanie, ktoré tak často vyhlasuje cez všetky médiá. Druhým trendom je rast počtu ľudí, ktorí sa orientujú na duchovno, čo je prepojené s rastúcim hnutím za koniec skrývania fenoménu UFO. Mnohé národy a dokonca aj väčšie skupiny korporátnych riaditeľov radia svojim spoločníkom, že nastal čas zmeniť svoje priority. Osobne sme sa stretli s členmi globálnej obchodnej komunity a niektorými kľúčovými hráčmi globálnej duchovnej siete.

Všetky tieto rozdielne skupiny nám dávajú rovnakú základnú odpoveď – nastal čas na to, aby láskavá skupina zvonka rázne zasiahla do záležitostí vášho sveta. Informovali sme ich o našej misii prvého kontaktu a úlohe, ktorá bola prisúdená Agharťanom. S radosťou nás vítajú a žiadajú pozitívny zásah v najbližšej budúcnosti. „Rodiny,“ ktoré si podmanili tento svet ťažko pochybili a ľudstvo teraz vďaka nim stojí na pokraji priepasti, ale môže si vybrať, či bude pokračovať do priepasti, alebo sa rozhodne pre nový smer a veľkolepo uspeje! Kľúčovým faktorom dosiahnutia výsledku je láskavá sila zvonka, ktorá použije svoje pokročilé technológie a presvedčí temných, aby odstúpili. Tí, ktorí zastávajú významné pozície vo vašej spoločnosti, nás nabádajú k akcii! Povedali sme im o našich Zemských spojencoch a požiadali sme ich, aby sa k nám aktívne pripojili pri dosahovaní cieľov, po ktorých vášnivo túžime.

Takže hnutie sa rozrastá po celom svete s hlbokou túžbou po zmene. Toto hnutie nezastaví dočasné „zaplátanie dier,“ ktoré sužujú vašu spoločnosť, pretože je nutné masívne preusporiadanie riadiacich štruktúr, ktoré musia odrážať nové, duchovnejšie spoločenské zmluvy, ktoré sú schopné držať krok s rýchlo sa meniacim vašim Novým Ja. Našou úlohou je doviesť všetko toto do konca a pripraviť vás na transformáciou vášho vedomia. Tí, ktorí sa snažia zabrániť nevyhnutnému a tí, ktorí sa snažia predlžovať finančný a duchovný kolaps, sa stávajú dinosaurami, ktorí sú na pokraji opätovného vyhynutia! Náš božský zásah nemá v úmysle spôsobiť vám trápenie, prichádzame, aby sme viedli každého z vás k záverečnej fáze cesty k plnému vedomiu. To znamená, že máme veľmi špecifické poslanie.

Prišli sme odstrániť temných z pozícií moci a podporiť globálne uzmierenie, ktoré zaistí, že cesta dopredu bude plná radosti! Aby sme to dosiahli, začali sme sa pred rokom pravidelne stretávať so zástupcami hlavných vlád menovaných temnými. Vysvetlili sme im, že program temných je naďalej neudržateľný. To nie je hrozba, iba konštatovanie faktu. Naši spojenci sú pod našim vedením pripravení konať a zaviesť skutočne veľmi oneskorené programy. Čas hojnosti a uznania vašich neodňateľných práv a osobnej slobody nastal!

Prvý kontakt pre nás začal veľmi zvláštnou misiou a bol prehlásený Nebom za božský zásah. Spočiatku sme nemali predstavu o tom, ako postupovať. Ale v priebehu akcie sme sa naučili veľa a teraz chápeme, že sme sa stali božským nástrojom, ktorý vás s pôvabom a múdrosťou povedie späť k plnému vedomiu. Neberieme to na ľahkú váhu. Teraz musíme zasiahnuť priamejšie a tak sme výrazne zvýšili počet lodí, ktoré sú v okolí Zeme. Znefunkčnili sme tajné technológie, ktoré nás ohrozovali a ktoré boli používané na vaše zotročenie. Jediná možná budúcnosť pre váš svet je tá, ktorú pre vás vybralo Nebo a Lord Surea, budúcnosť, ktorá zahŕňa hojnosť a slobodu a ktorá vám zaručí transformáciu podľa božského plánu!

Váš blahobyt je na dosah spolu so zmenami, ktoré vás posunú do ďalšieho úseku vašej cesty k slobode a plnému vedomiu. Deň osláv sa rýchlo blíži! Vedzte naši drahí, vo svojom Srdci Sŕdc, že nekonečná podpora a nekončiaci blahobyt Neba sú naozaj vaše! Tak tým buďte! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Buďte Jedným! Buďte v Radosti!)

Preložila: Danuša - http://www.vzostup.sk
Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára