Followers

pondelok 7. februára 2011

January 4, 2011Galaktická federácia Sheldan Nidle

January 4, 2011
13 Kan, 2 Chen, 7 IkSelamat Jarin! Obklopuje vás zastaraný svet, ktorý je naozaj rozbitý a nedá sa už opraviť. Zatajovanie týchto faktov je prácou skupiny poplatných doktorov, ktorí prišli z mnohých sfér hlavných médií. Celkom otvorene klamú, keď vyhlasujú, že vaše ekonomiky sú na vzostupe. V skutočnosti je svetový finančný systém na pokraji kolapsu. Podobný kolaps čaká aj niekoľko vlád, ktoré majú ďaleko od pomáhania svojim občanom a aktívne sa podieľajú na korupčných aktivitách. Všetky tieto rozmanité časti reality vášho sveta predstavujú koncepty, ktoré sú už minulosťou a naši Zemskí spojenci sú pripravení na záverečný prevrat, ktorý konečne zbúra tento obrovský domček z kariet.


Zatiaľ čo čakáme, budeme naďalej informovať našich spojencov a stretávať sa s nimi, aby sme doladili posledné detaily. Sme v špeciálnej pozícii, pretože sme jediní, z koho majú temní strach. Máme prostriedky a technológie na to, aby sme ich zosadili a ich panika kvôli tomu rastie. V stanovenom čase všetky tieto prostriedky použijeme, aby sme pomohli našim spojencom. Plne si uvedomujeme, že teraz nastal ten čas, keď môžeme ísť nad rámec našich „obmedzení“ a vydať sa na cestu za víťazstvom. Tieto posledné okamihy sú už tu a my potrebujeme zvýšiť tlak a udržať ho až do konca! Za týmto účelom sme zriadili niekoľko nových kontaktných tímov, aby dokončili dodávky a zabezpečili ďalšiu pomoc pri príprave správcovských režimov. Tieto operácie prebiehajú rýchlo. Navyše sme presunuli niektoré lode bližšie k obežnej dráhe Zeme.


Počas niekoľkých posledných mesiacov došlo k nárastu tajných vládnych útokov na nás. Najskôr sme sa rozhodli ignorovať tieto výpady a jednoducho sme sa presunuli z ich dosahu. Avšak ich rastúci počet začal stáť v ceste nášmu poslaniu. Preto sme vytvorili skupinu na našu obranu, aby sme kompenzovali ich nálety a dočasne obnovili dôkladnejšie maskovanie našich lodí, čo výrazne znížilo počet ich útokov. Ako môžete vidieť, temní sú naďalej vzdorovití a ich rastúca agresia vypovedá o ich iracionálnej neústupnosti.


Temní sa stále domnievajú, že sú jedinou prijateľnou skupinou, ktorá má vládnuť svetu. Tento ich pocit má korene v dávnej minulosti a je dôvodom ich arogancie. Upozornili sme ich, že v tejto dobe už nie je vhodná žiadna kontrola a manipulácia, ale sloboda, nezávislosť a hojnosť. Robí to z nich dinosaurov, ktorí vyhynuli tvárou v tvár novej realite. Je pochopiteľné, že ich toto prirovnanie rozčuľuje. Fakt, že to, čo predstavujú, už nie je prijateľné, ich potápa stále hlbšie do zúfalstva a beznádeje. Avšak faktom je, že nastal čas pre Božsky stanovenú zmenu.


Táto veľká perióda v histórii ľudstva si vyžaduje obrovský skok, ktorý bol pozdržaný kvôli temným. Za normálnych okolností sa svet posúva dopredu míľovými krokmi, keď sú objavené elektrina a magnetizmus a vzrušenie z toho vytvára v globálnej spoločnosti priateľskú súťaž o to, ktorá skupina alebo národ dočasne získa výhodu. Vo vašom prípade Anunnaki a ich prisluhovači pozastavili tento prirodzený vývoj, pretože ich cieľom bola monopolizácia a kontrola nových technológií. Kvôli tomu sa vaša spoločnosť vyvíjala primeraným tempom po dobu iba jedného storočia v priebehu posledných dvoch. Máte veľa čo doháňať a vaše nové správcovské režimy majú v úmysle dohnať to veľmi rýchlo. Využijeme aj naše technológie, aby sme urýchlili tento proces, umožňujúci vám vytvoriť si nové vzrušujúce predstavy o duchovnom vedomí a vedeckých realitách.


Rýchlo sa presúvate do tohto nového prostredia, kde sa môžete naučiť, ako funguje vaša realita. Prejdete ešte dlhú cestu kým pochopíte svet, ktorý obývame a je to svet, do ktorého sa rýchlo presťahujete aj vy. Váš návrat k plnému vedomiu bude začiatkom mnohých dobrodružstiev. To, čo robíme, je pre nás radostná snaha, ktorá pomáha spriazneným dušiam plne realizovať ich potenciál. Je to naozaj naše najlepšie pozdvihnutie, pretože radosť, ktorú to prináša je napĺňajúcim potešením! Najviac vítame aktivity, ktoré pomáhajú ostatným dosiahnuť šťastie a prinášajú viac plne vedomých Bytostí do Galaktickej Federácie Svetla. My sme zoskupenie Bytostí Svetla, ktoré pracujú s Božími ustanoveniami, aby zmenili túto galaxiu na skvelé miesto Svetla.


Váš svet sa zmietal medzi temnotou a Svetlom od začiatku devätnásteho storočia. Dve svetové vojny boli hlavným príkladom toho, ako Anunnaki a ich prisluhovači využívali nešťastia na to, aby vás viedli po určitej časovej osi. Táto časová os samozrejme slúžila ich cieľom a mala vás doviesť do bodu, kde temní zamýšľali odporovať Božskému rozhodnutiu, ktoré bolo vydané pred 13 tisíc rokmi. Nebo malo v pláne vysporiadať sa s týmito temnými cieľmi pomocou našej misie prvého kontaktu, ale situácia sa drasticky zmenila v polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia, kedy Anchara vyhlásila, že sa Anunnaki musia vzdať svojich plánov na ovládnutie Zeme a pridať sa ku Svetlu. Ich prisluhovači potrebovali nový plán, aby mohli dokončiť svoje zámery a toto zmenilo aj pôvodný zámer našej misie prvého kontaktu.


Tým zámerom bolo výrazne zmeniť fungovanie vašej reality a s tým súviseli aj úlohy našich spojencov. Keď sa pozriete na váš svet, ľahko si všimnete, že je miestom utrpenia, frustrácie a márnej nádeje pre väčšinu a úspechu pre pár vyvolených. To je v rozpore s víziou Neba o posvätnom mieste, kde môžu všetci rozvinúť svoj plný potenciál, o krajine hojnosti a radosti. Naši spojenci vedia, že na dosiahnutie tohto cieľa sa musí váš svet úplne zmeniť! Tento nový svet, kde sa môžete vrátiť k plnému vedomiu a budovať nebeskú spoločnosť, sa mnohým môže zdať celkom nereálny. Pravda je ale taká, že váš svet má prostriedky na manifestáciu toho všetkého a ešte oveľa viac!


Dnes sme hovorili o vývoji na vašom svete. Už ste pripravení vidieť úžasné zmeny na Zemi! Tie vám otvoria svet radosti a plného vedomia. Toto všetko sa udeje, keď sa spojíte, aby ste vytvorili nový hviezdny národ. Vedzte naši drahí, vo svojom Srdci Sŕdc, že nekonečná podpora a nekončiaci blahobyt Neba sú naozaj vaše! Tak tým buďte! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Buďte Jedným! Buďte v Radosti!)

Preložila: Danuša - http://www.vzostup.skGalactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára