Followers

pondelok 7. februára 2011

January 18, 2011


Galaktická federácia Sheldan Nidle

January 18, 2011
1 Etznab, 16 Chen, 7 Ik
Selamat Jarin! Práve teraz dochádza k niektorým prelomovým procesom na vašom svete a nový rad stretnutí nás priviedol na pokraj odhalenia. Tieto stretnutia nastavujú scénu pre udalosti, ktoré začnú zmeny, na ktoré sme tak trpezlivo čakali. Odvtedy nás prišlo obrovské množstvo k vašej planéte, čakali sme na globálne zmeny, ktoré sú predzvesťou prvého kontaktu. Tieto veľmi potrebné udalosti sú pripravené na to, aby vám boli predstavené. Členovia Federácie, ktorí sa zúčastnili týchto stretnutí nás informovali, že sa pracuje na poslednej prekážke a súčasne rozposielajú program. Zmeny vo vláde a odhalenia musia byť synchrónne a to bol zatiaľ problém, ktorý spôsoboval oneskorenie. Ale teraz temní pochopili, že ich bezpečnosť môže byť ohrozená a tak niektorí z nich zmenili svoj postoj.


Môžeme vám tiež oznámiť, že zopár ich partnerov bolo nútených odstúpiť. Tento prielom potešil našich spojencov. Temní dokázali brániť mnohým národom v ich úmysle pripojiť sa k rastúcemu hnutiu za nový finančný systém a nedávny vývoj vrátil túto ideu späť do hry. Okrem toho sa v blízkej budúcnosti uskutočnia nové trestné súdne pojednávania, ktoré nadobro odstránia tieto prekážky. Je to očakávanie hrozby týchto súdov, ktoré spustia najočakávanejšie zmeny podstaty a my sa tešíme na ďalší vývoj, ktorý bude mať dominový efekt. Vyhliadky na hroziacu ekonomickú katastrofu sa potvrdzujú a vidia to aj temní. Tento scenár viedol k neuveriteľnému nárastu chaosu. V skratke, tieto zmeny podstaty boli vyvolané práve prízrakom nepríjemných právnych následkov a finančného krachu, ktoré by nepredstavovali žiadnu úľavu pre temných.


Stojíme na okraji priepasti! Uskutočnili sa nejaké personálne zmeny v kabinete prvého dočasného prezidenta. Je dôležité, aby správcovská vláda bola schopná konať súdržne pri uskutočňovaní programu odhalenia v oficiálnom vysielaní. Sme spokojní s tým, ako naši spojenci využili posledné chvíle na prípravu. Prvý mesiac v úrade vyžaduje, aby sa naplánovaný program rýchlo uskutočnil. Vidíme, že každý odbor tejto novej vlády je pripravený vysporiadať sa s niekoľkými novými politickými modelmi, ktoré budú prijaté mnohými ďalšími vládami na celom svete. Celosvetové úsilie prinieslo politiku odpustenia dlhov, nového bankovníctva a finančníctva a dokonca globálnu spoluprácu. Tieto úvodné postupy povedú k našej plnej spolupráci s novými režimami, ktorej cieľom bude vydanie utajovaných technológií.


Tieto nové technológie položia základy novej paradigmy na čele s vedou, ktorá začne novú kapitolu a odhalí vám pôvod ľudstva. Sledujeme, ako mnoho jednotlivcov v prírodných a humanitných vedách robí priekopnícku prácu vo vedeckom výskume. Tieto nové metódy, spočiatku zosmiešňované ostatnými vedcami, sa už berú do úvahy a my si vážime týchto pionierov, ktorí odvážne stavajú základy novej vedy. Pripravujeme sériu vzdelávacích relácií, ktoré vám predstavia tieto predzvesti, ktoré sú začiatkom duchovnejšej vedy. Bude to úvod, ktorý vám priblíži vedu, ktorú my využívame každý deň pri našom monitorovaní a udržiavaní Gaie. S rastom vašej zodpovednosti, sa môžete spojiť pri prijatí výzvy vytvoriť vedu vedomia, ktorá vám umožní rozprúdiť stojaté vody starostlivosti o vašu globálnu spoločnosť a život planéty, ktorá vás podporuje.


To, čo sa deje na vašom svete nie je iba tichá revolúcia voči vláde a ekonomickej situácii, je to revolúcia, ktorá vás privedie k plnému vedomiu! Na chvíľu sa zamyslite nad tým, čo to znamená. Presúvate sa do sveta naplneného duchovnými úlohami. Tieto veci tvoria hlavný dôvod našej existencie. Fyzická Stvorenie je najšpeciálnejšou časťou nekonečného nebeského sveta. Existuje, aby poskytoval množstvo unikátnych zážitkov, ktoré sú životne dôležité pre všetky duchovné Bytosti a najdôležitejší z nich je koncept času. Čas v Nebi má malý význam a to, čo je vnímané ako postupné alebo všadeprítomné, je vo večnom Teraz takmer bez rozdielu. Všetky veci v Nebi sú nesmrteľné a každý okamih je proste daný. Čas je element potrebný pre fyzické Stvorenie, je to čas, čo reguluje proces, ktorý premieňa interdimenzionálne Svetlo na hmotu a je to hmota, čo formuje celé fyzické Stvorenie.


Ako začínate vidieť fyzický vesmír cez duchovnú vedu, začínate lepšie chápať ako funguje fyzický svet a aký má súvis s Božstvom. Začínate chápať prečo ste tu a ako môžete najlepšie vzájomne na seba pôsobiť so svojimi blízkymi. Toto nevyhnutne povedie ku galaktickej spoločnosti. My vnímame našu spoločnosť ako posvätnú, organickú zmes, v ktorej každá Bytosť môže vizualizovať svoju časť spoločnosti a získať potrebnú spätnú väzbu od svojich blízkych tým, že im umožní rozvinúť ich schopnosti na maximum. Toto sa dá najlepšie dosiahnuť tým, čo nazývame tekutá dynamika skupiny, čo je systém dávania a brania a ako sme zistili dokáže riešiť všetky problémy kreatívne. Máme v úmysle odovzdať vám tento nápad pred aj po vašom rozvinutí sa do plného vedomia. Ste najveľkolepejšia skupina a máte logiku potrebnú na dosiahnutie toho.


Ako sa približujete k zahájeniu vášho transformačného procesu, myslite na to, aký vzácny je svet, na ktorom žijete. Je to jedna z veci, ktorú je treba zvážiť, aby ste sa mohli stať „majstrami tohto sveta“ a aj „podporovateľmi a opatrovníkmi Matky Zeme.“ Tieto prejavy odhaľujú veľmi rozdielne prístupy – prvým je slúženie sebe, inak povedané ‘divoch’, druhým je, duchovný a Milujúci. ‘Majster’ vládne, ako ten, kto je dominantný a hlavným druhom (v zmysle biologický druh) sveta, ale toto nie je zodpovedné, ani to nie je Pravda. Opakujeme, že ste veľmi špecifickou skupinou Bytostí a dôvod vášho Bytia je Láska! Je to vaša prirodzenosť vidieť ‘za’ a vnímať obrovskú prepojenú sieť, ktorou je život. Udržanie tejto siete v najschopnejšej forme je dôležité pre zachovanie všetkých.


Táto sieť života je niečo, čo môžete naozaj vidieť a cítiť, keď dosiahnete plné vedomie a výsledok toho bude, že si okamžite uvedomíte, že vaša spoločnosť je v skutočnosti postavená na hlavu. Videli sme mnoho spoločností, ktoré menili svoju štruktúru a fungovanie, keď sa zvýšila úroveň ich vedomia a to je teraz aj váš prípad. Stáva sa zrejmým aj pre mnohých mysliteľov tohto sveta, že nastal čas na obrovskú zmenu. Ohromná premena je potrebná na zachránenie ľudstva a zachovanie Gaie. Spoznali sme týchto úžasných vizionárov a spravili sme to, čo je Božsky dovolené pre podporu toho, čo sa vám snažia povedať. V každom prípade je vaša spoločnosť na pokraji obrovskej zmeny, ktorá povedie k znovu spojeniu a transformácii!


O chvíľu sa udejú veci, po ktorých ste hlboko túžili, no na druhej strane mnohých naozaj šokujú. Prichádzame ako Božský posol a radca, ktorého hlavnou úlohou je vrátiť vás hviezdam a váš svet svojmu pôvodnému ja. Vedzte naši drahí, vo svojom Srdci Sŕdc, že nekonečná podpora a nekončiaci blahobyt Neba sú naozaj vaše! Tak tým buďte! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Buďte Jedným! Buďte v Radosti!)
Website: Planetary Activation Organization
Preložila: Danuša - http://www.vzostup.sk


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára