Followers

pondelok 7. februára 2011

January 11, 2011


Galaktická federácia Sheldan Nidle

January 11, 2011
7 Batz, 9 Chen, 7 Ik


Selamat Balik! Sme späť, aby sme vás informovali o dianí na vašej planéte. Doteraz sme vám prinášali veľmi všeobecné informácie, ale teraz nastal čas oboznámiť vás s nejakými detailmi. Ako viete, Gaia sa pustila do masívnych zmien, ktoré drasticky zmenia realitu, v ktorej žijete. Nedávno sme vás informovali o tom, že je v procese uzamykania jej hlavných tektonických dosiek a to má súvis so zmenami v geomagnetickom a elektrickom poli povrchu vašej planéty. Tieto zmeny sa začínajú zintenzívňovať. Mnoho veľkých zemetrasení za posledných šesť rokov urýchlilo zmenu Zemskej osi a spôsobilo zmätok s vnútornými magnetickými kompasmi, ktoré majú všetky živé bytosti. To je zodpovedné za veľké úhyny zvierat zaznamenané v poslednom období a ešte to zosilňujú klimatické zmeny na severnej aj južnej pologuli. Tieto zmeny majú však aj ďalší rozmer, ktorý treba brať do úvahy.


Temní Gaiu dostali do stavu, v ktorom vyjadrila nespokojnosť s nekontrolovateľnými modifikáciami páchaním priamych a neúprosných útokov na ňu. Obrovská ropná škvrna, ktorá sa náhle zjavila v apríli minulého roku v Mexickom zálive je hlavným príkladom tejto poľutovaniahodnej stratégie. Mnohé korporácie a vlády na vašom svete sú zapojené do tohto procesu mrzačenia, ktorému je Gaia vystavená a únik ropy v zálive je iba jedným z dramatických príkladov z posledných dekád. Hlavným cieľom tejto ľsti je ochromiť Golfský prúd a Severoatlantický výmenník (Počiatok cyklu je v subtropickej oblasti južného Atlantiku – tu dochádza k veľkému vyparovaniu a voda je nahrádzaná studenou vodou prúdiacou stredným pásmom smerom od Antarktídy. V rovníkovej oblasti sa táto voda otepľuje, ale vďaka vyparovaniu sa zväčšuje jej salinita (slanosť). Preto sa vnára do hĺbok okolo 800 m a putuje Atlantikom ďalej až k Islandu. V oblasti severného Atlantiku totiž dochádza ku stratám vody vďaka západnému atmosférickému prúdeniu, ktoré smeruje nad Európu . A práve vďaka tejto strate sem smeruje voda od Antarktídy.


Teplo odovzdá výmenník pri Islande, tým oťažie a putuje v hĺbke späť po dne Atlantiku, až opäť narazí na Cirkumantarktické prúdenie. wikipedia ), čo spôsobí, že na Severnej pologuli budú veľmi chladné zimy a chladnejšie jari, letá a jesene. To zmení prúdenie vzduchu na južnej pologuli, čo vyvolá monzúny, ktoré spôsobia obrovské záplavy počas leta na južnej pologuli a to isté sa stane nasledujúce leto aj na severnej pologuli. Tento proces sa dá zvrátiť obnovením Golfského prúdu.


Oceánsky prúd, ktorý prúdi okolo celej planéty, vedci nazývajú Veľký výmenník. Je to tento rytmický prúd Zemskej energie, na ktorý je naladený všetok život. Videli sme, ako sa temní usilovne snažili nájsť spôsob, ako tento prúd energie narušiť a čiastočne sa im to aj podarilo. Matka Zem teraz pracuje na obnovení tohto hlavného výmenníku a to zmenšuje možnú skazu. Našou úlohou je konať v súlade s tým, čo nám nariadilo Nebo. Váš svet dosahuje bod, kedy zabezpečovací mechanizmus, zabudovaný vašimi vedcami, už nie je udržateľný a vo svetle tohto faktu nám Nebo opísalo scenár, podľa ktorého je možné bezpečne vykonať rad priamych zásahov. Sledujeme tieto ľuďmi vytvorené katastrofy a vrúcne si želáme zasiahnuť vo obrovskom rozsahu. Stane sa to vo veľmi blízkej budúcnosti, pretože udalosti, ktoré to umožnia, sú v plnom prúde!


Nie len vaša klíma, ale aj vaša ekonomika má vážne problémy. Temní a ich médiá a prisluhovači vlád zámerne zatvárali oči nad ilegálnymi aktivitami, ktoré priviedli váš svet na pokraj úplného zničenia. Tieto podmienky dosiahli teraz kritický bod. Masívny odpor silnie, ale v skutočnosti nám to môže pomôcť zasiahnuť. Nebo nám dalo inštrukcie pre tento prípad a my musíme do bodky splniť toto posvätné nariadenie. Pozrite sa na obrovské množstvo abnormálnej aktivity dejúcej sa na vašom svete a vo vašej slnečnej sústave a uvedomte si, že tieto náznaky spojené do celku jasne ukazujú na blízkosť toho, o čom hovoríme. Vaša realita je vo veľmi krehkom stave. Bod zvratu sa neúprosne blíži na celej planéte a to poukazuje na to, že sa začína masívny posun. Našou úlohou je rýchlo dokončiť záležitosti, ktoré prebiehajú. Tento zásah je na základe božského nariadenia a my budeme riešiť veci rýchlejšie.


Váš svet je na pokraji nesmiernych zmien. My sme sa zaviazali zasiahnuť. Mnohé naše kontaktné tímy sú zamerané na prípravu týchto zmien a ich urýchlenie. Sme plne oddaní tejto úlohe. Jednou z malých prekážok je presvedčenie mnohých, že dôjde k invázii mimoplanetárnej organizácie. Tento koncept bol často ukazovaný vašim zábavným priemyslom a preto robíme opatrenia na zabezpečenie správnej interpretácie toho, kto sme a čo robíme. Prišli sme sem s vedomím, že vaša spoločnosť s obmedzeným vedomím bola dôkladne zmanipulovaná najprv Anunnaki a potom ich pozemskými prisluhovačmi. Použitie starostlivo podaných klamlivých historiek je hlavným trikom korporátnej Americkej vlády. Máme v úmysle pokračovať spôsobom, vďaka ktorému budeme najskôr vítanými a potom vnímaní ako vaša rodina.


Účelom toho, čo sa teraz deje, je významný posun vo vašom vedomí a vo vašej realite. Mnohé musí byť vysvetlené. Vaša známa história je plná lží, nevysvetlených udalostí a očividných „záhad.“ Musíme vám objasniť, čo sa v skutočnosti deje a ukázať vám pravé dejiny vášho pôvodu. Vďaka tomu bude jasné, prečo sme tu a prečo sa vraciate k plnému vedomiu. Potom budete schopní pochopiť, že táto misia zďaleka nie je iba o navrátení zákonnej vlády a uvidíte, že vaša nová hojnosť bude iba úvodom k vytvoreniu novej galaktickej spoločnosti. Získate tým rozsiahlejší a priateľskejší prístup k svetu a začnete jasnejšie chápať našu misiu na Zemi a aj to, prečo sa snažíme o prvý kontakt s vami.


Vieme, že mnohí z vás sú zvedaví na presný čas tohto božského zásahu. Pozrime sa na to takto – váš svet má blízko ku zrúteniu sa. Jedným z príznakov toho, že sa spoločnosť nachádza na pokraji obrovského skoku vo vedomí, je vlna protikladných predstáv o tom, čo sa aktuálne deje. Tento zmätok môže napomáhať temným, ktorí obvykle vytvárajú chaos, aby predĺžili obdobie svojho vládnutia. Každý, kto sa objektívne pozrie na podmienky na vašom svete vidí, že obrovská zmena je už na spadnutie. Zvyčajne veci tlejú niekoľko desaťročí a potom vybuchnú do krvavej revolúcie. Vo vašom prípade okolnosti zabraňujú možnosti rebélie. Nebo nariadilo, že pokojná revolúcia je potrebná teraz. To je to na čom pracujú naši spojenci spolu s nami. Bude to naozaj šokujúca a skutočne úžasná udalosť!


Pokúste sa odolať frustrácii a vidieť tieto posledné dni ako pokoj pred búrkou, kedy nebývalý rad fenoménov prepukne na svetovej scéne a zmení všetko! My osobne pracujeme na tom, aby sme uskutočnili tieto senzačné udalosti. Chceme sa uistiť, že faktor prekvapenia je aj pozitívnou skúsenosťou, keďže pozdvihujúce udalosti sú zúfalo potrebné! Vyvárame „mágiu“ manifestácie toho a naozaj mnoho bývalých odporcov sa k nám denne pridáva. Je to blízko a je to pripravené prepuknúť. Všetky aspekty vašej reality praskajú vo švíkoch, pozrite sa na rastúce anomálie vo vašej slnečnej sústave a na vašom Slnku, pozrite sa na indície zmien vo vašej globálnej spoločnosti. Zázrak je pripravený vytrysknúť!


Dnes sme sa ponorili hlbšie do toho, čo mení váš svet. Upozorňujeme vás, že zmeny na vašej drahej planéte Zemi a vo vašej realite, sú naozaj obrovské! Rastúci chaos a zmätok vo vás vzbudil veľké obavy, ale my vieme, že sa zmenia na veľkú radosť! Čas na to, aby sa táto radosť stala večnou, nadišiel teraz! Vedzte naši drahí, vo svojom Srdci Sŕdc, že nekonečná podpora a nekončiaci blahobyt Neba sú naozaj vaše! Tak tým buďte! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Buďte Jedným! Buďte v Radosti!)
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára