Followers

utorok 22. februára 2011

22.02.2011


Galaktická federácia Sheldan Nidle22. február, 2011
10 Ben, 11 Zac, 7 IkSelamat Jarin! Naši spojenci postupujú dopredu s plánmi zaviesť nový, veľmi potrebný finančný systém. Tento systém bude založený na tvrdých menách a základom bude šesť hlavných mien. Dohliadali sme na zakladanie depozitov drahých kovov na špeciálnych miestach na planéte, ktoré budú slúžiť dvom účelom – prvý je stabilizácia vašich mien a stanovenie úplne nových pravidiel na reguláciu medzinárodných bánk a druhý súvisí so špeciálnym umiestnením depozitov, ktoré poskytujú Zemi energiu na najzraniteľnejších uzloch svetovej mriežky. Väčšina národov, ktoré sú zapojené do týchto zložitých rokovaní, sú viazaní týmito plánmi. Nie sú doriešené niektoré záležitosti týkajúce sa správcovských vlád. Tieto rozhovory sú v poslednej etape a mali by byť skoro dokončené. Niekoľko kľúčových krajín už súhlasilo s obsahom oznámenia o novom medzinárodnej zmluve medzi vládami.Medzitým rokujeme s niekoľkými vládami a naši spojenci rokujú o formálnom zverejnení našej prítomnosti. Prajeme si ukázať sa v prvom mesiaci vlády nových vlád. Niektorí to chcú odložiť na polovicu druhého mesiaca. My cítime, že k odhaleniu by malo dôjsť čím skôr, aby počiatočné oznámenia mohli zoslabnúť a dokončil sa proces implementácie. V súvislosti s tým naši spojenci majú dvojtýždňový rozvrh, ale mnohí s ním ešte nesúhlasia. Veríme, že je životne dôležité, aby sa nové technológie odtajnili, pretože to môže zmeniť vašu reakciu na odhalenie. Nové režimy tiež požadujú definitívny dôkaz, že svet tvorený za ich vlády je celkom odlišný od toho predošlého. Plné odhalenie a predstavenie ohromujúcich nových technológií bude našim víťazstvom!


Nové prístupy a odhalenie ukážu každému, že svet, v ktorom žijete sa dramaticky zmenil. To vytvára pôdu pre naše oznámenie o konečnej fáze vašej cesty k plnému vedomiu. Naše vysielanie musí prebehnúť tak, aby ukázalo v povzbudivom a priaznivom svetle to, čo leží pred vami. Ďalším plusom je oficiálne predstavenie vašich príbuzných z Vnútornej Zeme – Agharťanov, čo môže viesť ku skutočne povznášajúcej interakcii medzi vami týkajúcej sa toho, čo sa zrazu vo vás a okolo vás deje. Proces vášho individuálneho vzostupu je u každého unikátny. Vzostup je proces, s ktorým ste súhlasili pred tým, než ste sa inkarnovali do súčasného života a my sme dostali povolenie z Neba pomáhať vám pri tom a vytvárať komory Svetla, ktoré dokončia váš skok k plnému vedomiu. Nebo vedie každý krok vášho vzostupu. Tento proces je v pláne, ktorý rýchlo dosahuje bod, kedy budete musieť poznať rôzne fakty.


Prvým bodom programu je skutočnosť, že svetová populácia potrebuje byť informovaná a tom, že prebieha vzostup. Za ďalšie budete potrebovať oficiálny časový rozvrh a poznať konkrétne príznaky toho, čo sa deje a neskončí sa to, pokým nebudete plne vedomí. Za tretie musíte byť informovaní o tom, ako bude tento proces prebiehať a byť uistení, že je bezpečný a prinesie vám iba obrovské výhody. Vďaka našim technológiám vám môžeme ukázať, o čo sa jedná. Svet, v ktorom žijete, Gaia chce, aby ste plne pochopili, čo je pred vami. Okrem toho bude nadchádzajúce obdobie prechodu rýchle a najlepšie sa využije tým, že vás budeme vzdelávať a zabezpečovať, aby ste sa cítili pohodlne počas transformácie, ktorou prechádzate. Naša technológia vám to nie len ukáže, ale umožní aj prežiť niektoré skúsenosti, o ktorých hovoríme a to pomôže rozohnať všetky pochybnosti, ktoré by ste mohli mať.


Váš vzostup k plnému vedomiu vám bol Nebom sľúbený pred dávnymi vekmi. Vaši predkovia prišli do tohto sveta pred asi 900 tisíc rokmi a vašou prvou úlohou bolo spojenie povrchového sveta s kolóniou Vnútornej Zeme, ktoré bolo plne schválené Gaiou a jej Duchovnou hierarchiou. Dcérska kolónia Atlantídy bola v skutočnosti poslednou kolóniou založenou na Zemi. Išlo prevažne o povrchovú kolóniu, zatiaľ čo vo Vnútornej Zemi boli veľké kryštálové mestá a vládol tam mier po viac než 800 tisíc rokov. Založenie Atlantídy bola prvá príležitosť, ktorú dostala rebelujúca skupina ľudí, aby mohli vytvoriť svoj vlastný región namiesto toho, aby žili izolovane od ďalších kolonistov. Atlanťania mali úplne odlišný program, ktorý bol tajný – mali v úmysle stať sa budúcimi vládcami planéty. Príležitosť prevziať vládu nad svetom nastala vtedy, keď Lemúrska rada zriadila samostatné správy každej povrchovej kolónie, čo sa udialo pred 50 tisíc rokmi.


Pred 25 tisíc rokmi sa naplnil nehanebný plán Atlanťanov a viedol ku vytvoreniu korupčných experimentov, ktoré neskôr spôsobili jej pád. Potom asi pred 13 tisíc rokmi ste boli kvôli tomu v ťažkej situácii a aby ste prežili, stali ste sa silne závislými na mimozemšťanoch, ktorí tu žili a ktorých dnes poznáte ako Anunnaki, čo je ich sumerské meno. Táto skupina temných Bytostí vás uvrhla do sveta plného vojen, nenávistí, náboženstiev a biedy a predsa ste sa naučili prežiť v tomto svete strachu a driny. Teraz ste dosiahli bod, kedy sa toto všetko zmení. Stali ste sa schopní privolať si múdrosť, uloženú vo vašich génoch, ktorá keď sa skombinuje s procesom vzostupu, zmení vás na najpozoruhodnejší prototyp, ktorý zmení obrovské oblasti tejto galaxie okupované bývalými temnými deťmi Anchary.


Tento váš osud je pre Galaktickú Federáciu najdôležitejší. Mnoho národov, ktoré doteraz stáli proti nám, teraz netrpezlivo čakajú na svoj návrat k plnému vedomiu. Tlieskame vám za spôsoby, ktorými ste dokázali prekonať mnohé prekážky na vašej ceste a galaxia je nadšená z toho, ako napĺňate rozhodnutie Lorda Surea a z vašej vytrvalosti, ktorú ste preukázali pri prípravách na cestu do cieľa. Sme tu, aby sme vám pomáhali a neskôr, aby sme vám radili. Ako sme už mnohokrát vraveli, hovorte o tom, že sme tu kvôli pomoci a aby sme zaistili váš úspech. Temní naďalej odmietajú, čo je nevyhnutné, ale tento postoj ich sťahuje dole. Členovia tímu prvého kontaktu sú pripravení vytvoriť podmienky, ktoré dokončia vašu cestu. Potom vás budeme môcť slávnostne privítať v našich radoch.


Gaia je najdôležitejšia Bytosť! Uchováva v sebe energie, ktoré formovali túto galaxiu pred viac ako dvadsiatimi miliardami rokov. V tom čase sme boli božské Duše, ktoré boli pripravené na cestu za nekonečnými formami zvedavosti na fyzické bytie. Prišli sme všetci spolu v mnohých podobách a hustotách a odvtedy ladne a s radosťou napĺňame božský plán tohto sveta. Táto dlhá a zložitá odysea je zaznamenaná v tisícoch kníh, z ktorých jednou je sírianská „Kniha Pochopenia.“ Hovorí o migrácií ľudí z Vegy na Sírius B (Akonawei) pred štyrmi miliónmi rokov. Tieto príbehy vám budú dané, keď Agharťania spravia svoje vlastné oznámenia.


Prvý kontakt je jedným z posledných krokov vašej cesty k plnému vedomiu. Prídeme, aby sme sa stretli a pozdravili s našimi bratrancami a aby sme oslávili víťazstvo nad temnotou! Tento čas radosti je už veľmi blízko! Vedzte naši drahí, vo svojom Srdci Sŕdc, že nekonečná podpora a nekončiaci blahobyt Neba sú naozaj vaše! Tak tým buďte! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Buďte Jedným! Buďte v Radosti!)
Website: Planetary Activation Organization
Preložila: Danuša - www.vzostup.skGalactic Federation by SHELDAN NIDLE

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára